Services

Vi er din strategiske partner i B2B inkasso og vi er altid parate til at servicere og støtte dig når som helt i din proces, fra ordre er modtaget til din faktura er forfalden.

Lige fra rykkerbreve og udenretslig inkasso til retslig inkasso, understøtter vores inkassoservices og vores professionelle rådgivning jer gennem verdens tidszoner, lovgivninger og sprog.

Udenretslig inkasso

Gennem vores udenretslige inkassoprocesser hjælper vi jer med at fremme og bevare de gode relationer, I har opbygget til jeres kunder.

Udenretslig inkasso

Rykkerservice

Vores rykkerservice tilbyder professionel inddrivelse af tilgodehavender. Vi giver mulighed for at fokusere på jeres kerneaktiviteter, samtidig med, at I opretholder tilliden til jeres kreditstyring.

First Party Collections

Fakturatjek

Vores fakturatjek er designet til at understøtte factoringselskaber ved at hjælpe dem til at kontrollere fakturaer, herunder følge op på kundens forpligtelser og evne til at betale.

Fakturatjek

Retslig inkasso

Atradius’ retslige inkasso hjælper med at anlægge sager mod debitorer i hele verden, yder professionel rådgivning, estimerer et forventet resultat og giver adgang til et globalt netværk af advokater.

Retslig inkasso

Insolvensservice

Som en global inkassovirksomhed med et globalt netværk af advokater og erfarne professionelle sagsbehandlere, er vi rustet til at anmelde i insolvensboer, uanset hvor i verden debitor befinder sig.

Insolvensservice

Standby-service

Vores standby-service overvåger jeres finansierede portefølje. Den igangsætter inkassoprocessen, som udløses af specifikke hændelser, og giver jer adgang til lokal og international inkassoekspertise.

Standby Services

Collect@Net

Collect@Net er en online platform, der gør det muligt for dig at få adgang til vores inkasso-ekspertise samt at overvåge udviklingen i vores inkassoaktiviteter.

Collectatnet Image without padding

Hyppigt stillede spørgsmål.

Find svar på de hyppigste stillede spørgsmål angående vores service og inkassoproces.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.