Login

Vores systemer gør det enkelt at administrere jeres policer, inkassosager, garantier og meget mere online.

Collect@Net

Få adgang til vores onlineværktøj for alle, der anvender inkasso uden kreditforsikring.

Log på  Collect@Net

Atradius Atrium

Vores nye online kreditstyringsportal giver dig direkte adgang til alle Atradius online applikationer i et miljø.

Log på  Atradius Atrium

Debtor@Net

Debtor@Net er et onlinesystem som gør det muligt for debitorer at betale online hele døgnet rundt, på en hurtig måde, uanset hvor i verden de befinder sig.

Log på  Debtor@Net

Atradius Agora

Log ind på vores online-system for at indsende og overvåge inkassosager, betale fakturaer og kommunikere med din sagsbehandler.

Log på  Atradius Agora

Atradius Insights

Få adgang til vores onlineværktøj, som giver dig overblik over dine forsikrede købere.

Log på  Atradius Insights
Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.