Hyppigt stillede spørgsmål.

Hvordan foregår jeres inkassoproces?

Vores udenretslig inkassoproces består af en kombination af rykkerskrivelser, e-mails og telefonopkald. Det første brev sendes ud indenfor 24 timer efter modtagelsen af ​​sagen. Rykkerskrivelsen efterfølges af et telefonopkald alt indenfor 1 til 10 dage efter at det første rykkerbrev er sendt.

Hvordan kontakter I debitor?

Vi kontakter debitor via brev, e-mail og telefon. Vi undersøger altid alle givne oplysningskanaler for at finde yderligere information omkring debitor. I nogle tilfælde benytter vi os også af agenter. Disse har bl.a. mulighed for at aflægge debitor et besøg på forretningsadressen.

Kan vi sende inkassosager ind med meget gamle fakturaer?

Alle lande har en forældelsesfrist, hvilket gør, at vi kun kan føre sagen i den udenretslig proces, såfremt denne frist er overskredet. Gamle sager kan derfor sagtens sendes ind.

Kan vi indsende mere end en sag til jer?

Ja, I kan indsende så mange sager ind, som I ønsker at vi skal håndtere for jer. I kan vælge sende dem enkeltvis eller at samle jeres sager og sende dem ind en gang om måneden. Vi finder den løsning der passer bedst til jer.

Hvordan fungerer retslig inkasso?

Er den udenretslig fase udtømt, vil vores lokale sagsbehandler, baseret på debitors økonomiske situation, gældens alder, tilgængelig dokumentation, sagens generelle omstændigheder, chancerne for at vinde sagen samt omkostningerne ved at gå retslig, fremkomme med en anbefaling om næste skridt i sagen.  

Hvor lang tid tager en inkassosag?

Den udenretslige sagsbehandling tager i gennemsnit mellem 30 til 90 dage. Dette varierer dog afhængig af sagens status og karakter. Hvis vores anbefaling er at starte retslig inkasso, kan sagen tage længere tid, alt efter hvilket land debitor befinder sig i og sagens karakter.  

Er der en minimumsgrænse for hvilket beløb der kan sendes til inkasso?

Der er som udgangspunkt ikke en minimumsgrænse for det beløb, I kan sende til inkasso. Når det er sagt skal beløbet dog kunne stå mål med det, det vil koste jer at sende beløbet til inddrivelse hos os.

Såfremt vi vælger at tilbagekalde en sag, er det så forbundet med omkostninger?

Der er kun omkostninger forbundet med at tilbagekalde en sag, såfremt det er midt i et forløb eksempelvis, en betalingsaftale, forligsforhandlinger eller et retslig forløb. Hvis I ønsker at tilbagekalde en sag midt i et forløb, vil vi kunne gøre et annulleringsgebyr gældende.  

Er der noget startgebyr?

Ja, der vil som hovedregel være et fast startgebyr på sagen. Dette gebyr afhænger af debitors land. Det er et engangsgebyr, hvorefter vi kun opkræver provision såfremt vi får inkasseret det udestående beløb.

Hvad er Collect@net?

Dette er vores online system, hvor du kan følge med i jeres inkassosager døgnet rundt, I kan:

• Få adgang til alle de sager du har overgivet til os
• Se sags historik
• Kontakte sagsbehandleren der har ansvaret for dine sager
• Trække statistisk og rapporter

Hvem kontakter vi, hvis vi gerne vil have en opdatering?

I kan enten kontakte sagsbehandleren ellers jeres Account Manager via, telefon, e-mail eller vores online system Collect@net.

Hvad har I brug fra os?

Vi har brug for alt tilgængelig information I måtte have. Typisk skal vi bruge kopi af fakturaer, kontaktoplysninger, kontrakt og kontoudtog.

Hvilke omkostninger er der forbundet med sagen, såfremt I får penge hjem?

Vi opkræver provision af det hjemkomne beløb. Provisionens størrelse afhænger af debitors land. For sager hvor udeståendet er over 180 dage gammel, vil vi opkræve ekstra 2- 4% i provision.

Kan vi sende vores sager online?

Ja, vores onlinesystem Collect@net gør det muligt at uploade sager i vores system. Der kan uploades mere end en sag af gangen.

Hvilke ydelser leverer I?

Vi tilbyder flere forskellige ydelser og disse kan skræddersyes efter dine behov.

Klik her for en oversigt over vores ydelser.

Relateret indhold

Udenretslig inkasso

Løsning

Gennem vores udenretslige inkassoprocesser hjælper vi jer med at fremme og bevare de gode relationer, I har opbygget til jeres kunder.

International inkassohåndbog

Den internationale inkassohåndbog er et afgørende værktøj når der skal træffes den rigtige beslutning om inkasso i udlandet.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.