Mission og vision

Vi forpligter os til at give vores kunder den bedste globale inkasssoservice. Dette er et produkt af vores mission og vision samt overholdelse af vores ledelsesprincipper.

Vores vision

 

Vores vision i Atradius Collections er at være det globale førstevalg blandt alle udbydere af inkassoservices, både blandt kunder, partnere og medarbejdere.

 

Det er en central del af vores forpligtelser, at vi sætter vores kunder i første række. Vi forstår os på, at skræddersy vores tjenester til den enkelte kundes behov.

Vi sikrer, at vi fokuserer på jeres behov som en individuel forretning og leverer en dedikeret kontaktperson, bakket op af 350 specialiser, der arbejder over hele verden. Vores internationale team er specialiseret i at forstå lokale skikke og leve op til lovkravene i alle dele af verden.

Vores mission

 

Vores mission i Atradius Collections er at levere en førsteklasse inkassoservice for vores kunder ved at tilbyde vores internationale ekspertise.

 

Vi befinder os der, hvor I befinder jer. Vi taler jeres og jeres kunders sprog. Vi forstår de lokale kulturer og processer. Lokal ekspertise, global indsigt, transparente priser og simple processer er byggestenene i en solid levering og gode resultater for din virksomhed.  

Ledelsesprincipper

Som en del af Atradius-koncernen, som udbyder kreditforsikring, garantier og genforsikring udover erhvervsinkasso, anerkender vi vigtigheden af god ledelse.

Vi overholder de ledelsesprincipper, der blev udarbejdet af The Dutch Association of Insurers for nederlandske forsikringsselskaber i form af ledelse, risikostyring, revision og godtgørelse. Du kan downloade en kopi af ledelsesprincipperne her, og læse, hvordan Atradius lever op til disse.

Relaterede dokumenter

Relateret indhold

Ledelsesteam

Vores direktion er ansvarlig for at udvikle og drive Atradius Collections’ mål, strategier, servicekvalitet og virksomhedsresultater over hele verden.

Leadership and Governance

Via vores Governance-retningslinjer, Kundeservice Charter og investeringer i innovation, ønsker vi at give vores medarbejdere og kunder de absolut bedste produkter og ydelser.

Corporate Responsibility

Som et selskab, hvis opgave det er at fremme samhandel, er vores største samfundsansvar af økonomisk karakter. Samhandel er essentiel for udviklingen af verdensøkonomien.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.