Global inkassoanalyse

Vores Global inkassoanalyse giver indsigt i virksomhedsadfærd i forbindelse med inkasso og håndtering af forfaldne fordringer, samt viser faktorer der påvirker brugen af ekstern inkassopartner.

Rapporterne Global Inkasso Gennemgang er baseret på undersøgelser af næsten 6000 virksomheder på verdensplan og undersøger virksomheders  krav til services inden for erhvervsinkasso. Rapporten er inddelt i Europa, Nord- og Sydamerika og Asien/Stillehavsområdet og giver indsigt i konkret praksis og holdning til inkasso i hvert område samt de udfordringer som sandsynligvis vil påvirke den fremtidige udvikling af markedet.

 

 

 

 

download icon red

 

 

 

 

Download en kopi af Global inkassoanalyse.

 

Hvor kan du finde rapporten over global inddrivelse af udeståender?

Rapporten dækker interview af virksomheders adfærd i 30 lande, hvordan de håndterer inddrivelse af udeståender, og samtidig identificere de faktorer, der påvirker inddrivelse. Desuden har man i rapporten udforsket den potentielle fremtidige udvikling indenfor den service, der tilbydes af inkassobureauer og forventningerne til fremtidige ændringer i købernes økonomiske stabilitet, og i kvaliteten af porteføljen for forfaldne tilgodehavender.

 

 

 

 

 case icon (blue)

 

 

 

 

Håndtering af forsinkede betalinger

Tendensen til at handle på kredit er  almindelig praksis for både inden- og udenlandske B2B-transaktioner. Dette afsnit beskriver, hvordan forsinkede betalinger kan påvirke forretningstransaktioner. Nu længere gælden forbliver ubetalt, jo lavere er sandsynlighed for, at opnå at få det fulde udestående beløb. Virksomheder forsøger at inddrive deres ubetalte B2B udeståender ved at anvender interne ressourcer, når det ikke lykkes,  søger de bistand fra eksterne partnere som inkassobureauer. I nogle regioner er den interne inddrivelse den mest foretrukne metode, mens denne i andre regioner er ineffektiv, hvorfor virksomhederne foretrækker outsourcing.

 

 

 

 

settings icon (blue)

 

 

 

 

Udvikling inden for inddrivelse

Det globale inkasso rapport viser, at muligheder for inddrivelse af udeståender varierer inden for regionerne. I visse lande er professionel inkasso håndtering vanskeligt at styre hvor det i andre er en mere etableret proces. Ekstern inkasso service, vejledning om retslig inkasso og online-adgang til sager er almindeligt, mens virksomheder i visse regioner søger alternativer til inddrivelse, herunder kredit rådgivning og online betaling.

 

 

 

 

 paperplane icon (blue)

 

 

 

 

Kaste lys over den nærmeste fremtid

Forfaldne tilgodehavender har forårsaget at virksomheder udskyder deres egne betalinger til leverandører, at de iværksætter  særlige tiltag for at rette op på likviditeten, og at de mister indtægter og ser efter yderligere finansieringsmuligheder. I denne rapport vil du få svar på, hvad de interviewede virksomheder vil vælge for din region, hvem som vil bruge kreditforsikring, søger kreditværdighed om købere og overvågning af købernes kreditrisiko. Virksomheder i nogle regioner forventer forbedringer i evnen af deres kunder til at betale regninger til tiden, i andre regioner forventer virksomhederne en kommende forværring i den finansielle sikkerhed af deres kunder.

Service

Atradius Collections tilbyder forskellige muligheder til din virksomheds behov  inden for kreditstyring. Fra at sender rykkerskrivelser på dine vegne, at foretage enkeltstående inkasso, til fuld outsourcing af jeres tilgodehavender. Vores mål er at støtte dig i at inddrive dine tilgodehavender uanset hvor i verden dine fakturaer kan være. Læs mere om vores service eller kontakt os nu. 

Relateret indhold

International inkassohåndbog

Den internationale inkassohåndbog er et afgørende værktøj når der skal træffes den rigtige beslutning om inkasso i udlandet.

Rykkerservice

Løsning

Vores rykkerservice tilbyder professionel inddrivelse af tilgodehavender. Vi giver mulighed for at fokusere på jeres kerneaktiviteter, samtidig med, at I opretholder tilliden til jeres kreditstyring.

Udenretslig inkasso

Løsning

Gennem vores udenretslige inkassoprocesser hjælper vi jer med at fremme og bevare de gode relationer, I har opbygget til jeres kunder.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.