Inkassorapporter

Den internationale inkasso håndbog har vist sig, at være et centralt hjælpeværktøj til at træffe den rigtige beslutning inden for international inkasso for virksomheder.

Rudi de Greve, Global Operations Director.

Få adgang til data om erhvervsinkasso med Atradius Collections’ publikationer, herunder vores internationale inkassohåndbog, Global Collections Review og Industry Trends-rapporter.

International inkassohåndbog

Den internationale inkassohåndbog er et afgørende værktøj når der skal træffes den rigtige beslutning om inkasso i udlandet.

Handbook magazine

Global inkassoanalyse

Vores Global inkassoanalyse giver indsigt i virksomhedsadfærd i forbindelse med inkasso og håndtering af forfaldne fordringer, samt viser faktorer der påvirker brugen af ekstern inkassopartner.

GCR Atradius Collections
Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.