Fakturatjek

Vores fakturatjek er designet til at understøtte factoringselskaber ved at hjælpe dem til at kontrollere fakturaer, herunder følge op på kundens forpligtelser og evne til at betale.

DK Order-to-cash debt collections

Atradius Fakturatjek: understøtter factoringselskaber

 

Fakturatjek

 

Fakturatjek er en enkel og omkostningseffektiv måde for et factoringselskab at undersøge transaktioner og fakturaer præsenteret af en kunde eller potentiel kunde.   

De omstændigheder, hvor et faktoringselskab ønsker at kontrollere en faktura, kan omfatte:

  • Undersøgelse af integriteten for en faktura før der tilbydes kredit til en leverandør
  • En løbende kontrol af fakturaer som er udstedt af kunder
  • En gennemgang af tilgodehavender til vurdering af kundens kreditstyring

Fakturatjek giver værdifuld information om status for en faktura og advarer jer, når et tilgodehavende er omtvistet eller varen ikke er leveret.

Forebyggelse af globale handelsrisici

Som en del af et globalt netværk i Atradius Collections, gælder vores fakturatjek for transaktioner og fakturaer i 96% af verden.

Fakturatjek vil understøtte dig i:

  • Forebyggelse af svindel
  • Forbedre evnen til at finansiere eller tage risikoen på en kundeportefølje
  • Styrkelse af de risikoforebyggende processer og minimere driftstab
  • Sikkerhed i at finansiere international handler

Administration af jeres konto online

Vores globalt integrerede platform, Collect@Net giver jer adgang til de nyeste statusopdateringer og rapporter om jeres finansierede portefølje. Udover at være nemt at anvende og med adgang døgnet rundt, gør Collect@Net det også muligt at uploade filer og få en statusopdatering på de fakturaer, der bliver tjekket.

Ansvarsfraskrivelse

Kontakt os

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.