Insolvensservice

Som en global inkassovirksomhed med et globalt netværk af advokater og erfarne professionelle sagsbehandlere, er vi rustet til at anmelde i insolvensboer, uanset hvor i verden debitor befinder sig.

DK Order-to-cash debt collections

Anmeldelse af krav mod nationale og international konkurser

 

Insolvensservice

Hvis jeres kunde går konkurs, før de har betalt for jeres varer eller tjenesteydelser, er det vigtigt I er i stand til minimere jeres tab gennem insolvensprocessen. En insolvensproces kan dog ofte være langvarig og besværlig, og kan omfatte et ekstra niveau af kompleksitet, hvis jeres debitor befinder sig i udlandet.

Vores erfarne team af sagsbehandlere og advokater er placeret i hele verden for at kunne give jer vejledning i både nationale og internationale sager.

Vores insolvensservice kan tilbyde jer:

  • Vejledning og support gennem de forskellige internationale insolvensprocesser
  • Hurtig håndtering – når en virksomhed går konkurs, er det vigtigt at anmelde sit krav straks, for at øge chancen for at få sine penge
  • Anmeldelse af krav – vi anmelder krav på jeres vegne, overvåger forløbet og giver jer løbende rapportering.
  • Håndtering af de barrierer, som er forbundet med internationale insolvensboer, hvor lovgivning, sprog og de lokale procedurer kan afvige.

Kontakt os

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.