Retslig inkasso

Atradius’ retslige inkasso hjælper med at anlægge sager mod debitorer i hele verden, yder professionel rådgivning, estimerer et forventet resultat og giver adgang til et globalt netværk af advokater.

 

DK Order-to-cash debt collections

 

Atradius’ retslige inkasso: vi støtter og rådgiver i hele verden

 

Retslig inkasso

 

Vores retslige inkassoteam giver jer vejledning omkring de udfordringer, man står overfor, når man tager sine debitorer i retten. At gå i retten er ofte den bedste mulighed, når alle muligheder for udenretslig inkasso er udtømte. Dette giver dog mange udfordringer såsom sprogbarrierer, forskellige lovgivninger samt  forskellige retslige muligheder, herunder fogedens virke.

Atradius’ retslige afdeling samarbejder med et netværk af specialiserede advokatfirmaer, hvilket gør det muligt at udføre retslig inkasso i 96 % af alle verdens lande.

Vores retslige inkassoteam giver jer  professional vejledning om de retslige muligheder og indsigt i det forventede resultat. Sammenholdt med vores globalt integrerede netværk er vi i stand til at levere en fleksibel løsning med stor lokal ekspertise. Dette dækker en bred vifte af forretningskulturer, lovgivninger og regler.

Vores retslige inkassoservice omfatter:

  • Rådgivning om retslig inkasso og det forventede resultat.
  • Adgang til vores juridiske netværk, herunder advokater, erfaring og ekspertise.
  • Retslig inkassoservice (foged, retssag og eksekvering)
  • Guidning gennem hele retssagen
  • Omkostningseffiktiv indsats på baggrund af fordelagtige priser forhandlet med advokater på forhånd

Atradius’ internationale inkassohåndbog

Vi har udgivet en international inkassohåndbog som vejleder jer i at forstå de komplekse aspekter, der er forbundet med inkasso. Håndbogen indeholder en oversigt over udenretslige og retslige inkassoprocedurer for 42 lande. Bogen kan rekvireres ved henvendelse. Kontakt os for at få et eksemplar af vores internationale inkassohåndbog.

Kontakt os

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.