Rykkerservice

Vores rykkerservice tilbyder professionel inddrivelse af tilgodehavender. Vi giver mulighed for at fokusere på jeres kerneaktiviteter, samtidig med, at I opretholder tilliden til jeres kreditstyring.

 

 

DK Order-to-cash debt collections

 

Tilgodehavender og ubetalte fakturaer kan være en fast del af selskabets aktiviteter. Med en solid håndtering af jeres tilgodehavender, undgår de fleste ubetalte fakturaer at blive til langvarig gæld. Atradius’ rykkerservice giver jer mulighed for at drage fordel af den store erfaring vores professionelle inkassoteam, og få frigivet tid til at fokusere på de vigtigste forretningsområder.

Hvordan Atradius rykkerservice kan hjælpe din virksomhed til at undgå tab på debitorer

 

First Party Collections

At sende rykkere til jeres debitorer er blot en af flere effektive trin, som kan hjælpe til at forhindre, at en faktura bliver overforfalden. Vores team kan tilbyde professionel repræsentation og rettidig kommunikation over for jeres kunder. Udover at udføre rykkerproces for alle jeres fakturaer, kan vi også bidrage til at forbedre jeres processer og virksomhedens image. 

Vores service inkluderer:

  • Komplet projektstyring – vores proaktive, systematiske tilgang giver et samlet overblik og hjælper til at forhindre, at ubetalte fakturaer går ubemærket hen.
  • Etablering af en automatiseret udveksling af ERP-information - vores Enterprise Resource Planning-software giver en strømlinet styring og muliggør synkroniseret rapportering af betalinger på tværs af din portefølje.
  • Tilpasning af inkassoprocessen  - vores uddannede personale levere en skræddersyet løsning tilpasset jeres behov, herunder professionel repræsentation af jeres virksomhed og rettidig kommunikation med jeres kunder.
  • Test, udvikling og oversættelse – alle processer testes på udviklingsstadiet for at sikre en smidig arbejdsproces. Derudover er der support og guidelines til jeres medarbejdere på lokalt sprog, hvis det er nødvendigt.

Alle vores tjenester leveres af vores lokale Atradius Collections team. Vores rykkerservice omfatter:

  • Inkassoservice, herunder hurtig overførsel af beløb i alle valutaer til din konto
  • Registrering af tvister
  • Administration af afdragsordninger
  • Formidling af fakturakopier
  • Enestående posteringsløsning
  • Udsendelse af inkassovarsel

Hvis en faktura ikke bliver betalt via vores rykkerservice, står vores professionelle inkassoteam godt rustet til at overtage inddrivelsesprocessen, fra indledende Udenretslig inkasso til Retslig inkasso og hvis nødvendigt Insolvensservice.

Kontakt os

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.