Standby-service

Vores standby-service overvåger jeres finansierede portefølje. Den igangsætter inkassoprocessen, som udløses af specifikke hændelser, og giver jer adgang til lokal og international inkassoekspertise.

Atradius’ Standby-service: forbedret sikkerhed og asset-backed securitisation

 

 

Standby Services

Omgående foranstaltninger allerede  når jeres kunder signalerer økonomiske problemer, er den mest effektive måde at minimere risikoen på, når jeres kunde går konkurs.

Til dette formål er vores standby-service designet til at overvåge status på kunder og marked, og være klar til handling, hvis der opstår en begivenhed, der bør udløse en handling.  Vores standby-service kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i processen fra ordre til betaling.

Rettet mod de finansielle institutioner giver denne service en ekstra sikkerhed i tilfælde af, at en kunde løber ind i problemer. Denne fås i et enkelt modul eller som en fuldstændig service. Vi indleder lokale eller internationale inkassoaktiviteter inden for den aftalte tidsplan (enhver model kan normalt aktiveres inden for 48 timer).

Vores standby-service giver ekstra sikkerhed og muliggør, at finansielle institutioner og factoringselskaber kan tilbyde programmer omkring sikkerhedsstillelse på grundlag af vores stærke ratings.

Kontakt os

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.