Jogvédelem

Amennyiben újabb termékek és szolgáltatások válnak elérhetővé a weboldalon, úgy további szabályok léphetnek életbe.

Felhasználási feltételek elfogadása
A weboldal felkeresését követően, kérjük, olvassa át és fogadja el a felhasználási feltételeket! A weboldal használatával Ön elismeri annak szabályait és feltételeit. Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, úgy kérjük, hogy ne használja a weboldalt!

Tulajdonlás
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Atradius N.V. és a vele kapcsolatban álló vállalatok és leányvállalatok (a továbbiakban: Atradius).

Üzemeltetés
Az Atradius ezt a weboldalt Hollandiából ellenőrzi és üzemelteti, és nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalon vagy a weboldal által közvetített információ megfelelő és megfelelően elérhető más országokban is. Ha más országból használja ezt az oldalt, úgy Önre a helyi törvények vonatkoznak, melyekért az Atradius nem vállal felelősséget.

Szabályok és feltételek megváltozása
Az Atradius fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a felhasználási feltételeket és szabályokat, előzetes értesítés nélkül. A megváltozott felhasználási feltételek a ’Jogvédelem’ menüpont alatt érhetőek el. Ezt követően a megváltozott szabályok és feltételek válnak az irányadóvá, melyeket Ön a weboldal folytatólagos használatával elfogad. Mindezek érdekében ajánlott rendszeresen átolvasnia ezeket a szabályokat és feltételeket, hogy meggyőződhessen arról, hogy tudatában van a legújabb változásoknak.

Nyilatkozat
Az Atradius mindent megtesz azért, hogy pontos információkat jelentessen meg ezen a weboldalon. Ezek az információk mindössze általános tájékoztatást adnak, használatuk és hatásuk megváltozhat a felhasznált adatok változásával. A törvények, szabályok és szabályozók változásával, illetve az elektronikus kommunikáció működési veszélyeivel egyidejűleg előfordulhatnak késések, mulasztások és pontatlanságok a weboldalon található információkat illetően.

A weboldal szolgáltatásaink és az itt közölt információk pontosságának, teljességének és használhatóságának ellenőrzése az Ön felelőssége alá tartozik. Az Atradius által üzemeltetett bármely weboldalon található információk annak elismerésével kerültek közlésre, hogy a tartalom szerzői, publikálói és terjesztői nem nyújtanak jogi szolgáltatást, sem egyéb professzionális tanácsadást és vélemény nyilvánítást specifikus témákat illetően, továbbá ilyen irányú felelősséget sem vállalnak. Ezek igénybevételéhez, kérjük, hogy saját, személyes tanácsadójához forduljon!

Az oldal elérhetősége
Az Atradius minden lehetséges lépést megtesz azért, hogy a weboldal zavartalan elérhetőségét biztosítsa, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldal elérhetőségében bekövetkező fennakadások okán keletkező esetleges veszteségekért.

Szerzői jogok  és szellemi termékek
Az Atradius, illetve az eredeti tulajdonos fenntart minden, a weboldalon vagy a weboldal által közvetített információhoz (beleértve minden szöveget, grafikát és logót) kapcsolódó minden jogot (beleértve a szerzői jogokat, a védjegyeket és más szellemi jogokat).
A weboldal tartalma csak saját, nem kereskedelmi célokra használható. Az Atradius vagy a tulajdonos írásos engedélye nélkül tilos másolni, letölteni, publikálni, terjeszteni vagy reprodukálni a weboldalon közölt bármely információt. Ezen információk kinyomtatása vagy letöltése csak saját használatra engedélyezett, a kereskedelmi célokra történő felhasználás, illetve a kereskedelmi célú terjesztés tilos.

Jelszó szabályzat
A weboldal egyes tartalmainak elérése bejelentkezési adatokhoz kötött, ami a felhasználói azonosítót és a hozzá tartozó jelszót foglalja magában. Az Ön felelőssége, hogy bizalmasan kezelje bejelentkezési adatait és garantálja az Ön által használt műszaki eszköz biztonságosságát, megelőzve ezzel, hogy illetéktelenek férhessenek hozzá az Ön felhasználói fiókjához. Köteles továbbá bizalmasan kezelni a jelszavát. Mindezeken felül az Ön felelőssége kiterjed minden olyan tevékenységre, amelyhez a bejelentkezési adatainak megadása szükséges. Kérjük, hogy haladéktalanul értesítse az Atradiust, ha azt gyanítja, hogy illetéktelenek birtokába került a jelszava! Az Atradius fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból megváltoztassa, vagy törölje az Ön jelszavát.

Biztonság
Az Atradius minden lehetséges lépést megtesz azért, hogy Ön biztonságban tudhasson minden olyan információt, amit a weboldalon keresztül oszt meg az Atradius-szal. Ezt különféle biztonsági szolgáltatások, illetve olyan kódolási technika teszi lehetővé, amelyet az Atradius megfelelőnek ítél a weboldal biztonságos működése szempontjából. Azonban a weboldal használatával Ön elismeri, hogy az információk Interneten keresztül történő továbbítása (a kódolt információtól eltekintve) az internetes kommunikáció sajátosságaiból fakadóan alapvetően nem biztonságos, ezért az Atradius nem garantálja a weboldal hibáktól, üzemzavartól és vírusoktól mentes működését. Az Ön felelőssége, hogy megtegye a szükséges megelőző intézkedéseket, beleértve a naprakész vírusirtó szoftver telepítését az Ön által használt műszaki eszköz biztonságosságának érdekében. Az Atradius nem vállal felelősséget semmi olyan veszteségért, amit Ön a bizalmas adatainak megsértése vagy megsemmisülése miatt szenved el. Az Atradius felelősségi körén kívül esik minden vírus vagy hibás adattovábbítás okozta veszteség.

Adatvédelem
A személyes adatok és információk kezelését az ’Atradius Adatvédelemi  nyilatkozata’ tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat oldalon egy összefoglalót találhat a személyes adatok kezeléséről, közzétételüknek szabályozásáról és az Önt megillető jogokról. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Atradius az adatvédelmi szabályok keretein belül felhasználhassa személyes adatait.
Az Atradiusnak jogában áll, de nem kötelessége, hogy nyomon kövesse az összes olyan információátvitelt, amit Ön az illetőleges webhelyek, fórumok és online csoportok felé teljesít.

Információk nyilvánosságra hozatala, publikáció
Ön bármely nyilvánosságra hozható tartalmat csak úgy bocsáthat a weboldal rendelkezésére, ha elismeri, hogy az Atradius azt másolhatja, módosíthatja és létrehozhat, illetve terjeszthet az eredeti tartalomból származtatott információkat, bármilyen formában. Ön garantálni köteles, hogy az Atradius rendelkezésére bocsátott tartalom publikációra alkalmas és elismeri, hogy kártalanítani fogja az Atradiust, ha bármely harmadik fél az Atradius ellen irányuló lépéseket tesz az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalmat illetően. Ön elismeri, hogy az Atradius publikálhatja az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalmat, továbbá az abban megfogalmazott koncepciókat a felelősség áthárulása nélkül felhasználhatja a termékeit és szolgáltatásait illetően. Ön elismeri, hogy a fentiek kapcsán nem tesz semmilyen, az Atradius ellen irányuló lépést. Az Atradius nem ellenőrzi és vizsgálja felül az ilyen módon a birtokába kerülő információk hitelességét. Ön elismeri, hogy az Atradiusnak jogában áll az Ön identitását bármely olyan harmadik fél előtt felfedni, aki annak a felülvizsgálatát követeli, hogy bármely, az Ön által a weboldal rendelkezésére bocsátott információ nem sérti-e ezen harmadik fél szerzői jogait, szellemi termékeinek titoktartási kötelezettségeit.

Hacker támadás elleni intézkedések
Ön vállalja a következő feltételeket:

(i)    Ön nem használ és nem is tesz kísérletet a ’deep-link’, ’scraper’, ’robot’, ’bot’, ’spider’, ’data-mining’, ’computer code’, vagy más egyéb, automatizált műszaki eszközök, programok, kellékek, algoritmusok, folyamatok, metódusok, illetve ezekhez hasonlatos, manuális rendszerek alkalmazására, azzal a céllal, hogy elérjen, megszerezzen, lemásoljon, vagy nyomon kövessen bizonyos, a weboldalon keresztül elérhető adatokat és tartalmakat, illetve más egyéb információkat, az Atradius írásos beleegyezése nélkül,

(ii)    Ön nem kísérli meg a megszerzését olyan, a weboldalon keresztül elérhető információknak, amelyek szándékosan nincsenek nyilvánosan publikálva. Ez azt jelenti, hogy nem jelennek meg a nyilvánosan elérhető felületeken, illetve az elérhetőségüket nem jelzi jól látható link a weboldalon,

(iii)    Ön nem veszélyezteti a weboldal különféle korlátozásait robotizált címkék segítségével, vagy más egyéb módon, azzal a céllal, hogy így megkerülhesse vagy kijátszhassa a különféle korlátozásokat, illetve, hogy akadályozhassa az weboldalhoz, vagy annak bizonyos tartalmaihoz való hozzáférést.

(iv)    Ön nem veszélyezteti a weboldal biztonságát, illetve hacker támadáson, adathalászaton, stb. keresztül nem kísérel meg jogosulatlan hozzáférést a weboldalhoz, az azon található adatokhoz, tartalmakhoz, információkhoz, valamint az Atradius szerveréhez kapcsolódó számítógép hálózatokhoz.

(v)    Ön nem akadályozza meg, illetve nem kísérli meg a megakadályozását a weboldal zavartalan működésének, vagy bármely, a weboldalon keresztül kezdeményezhető tevékenység végrehajtásának, ideértve bizonyos adatok, tartalmak, illetve információk elérését, azt megelőzően, hogy azokat nyilvánossá kívánjuk tenni a weboldalon keresztül.

(vi)    Ön nem tesz, illetve nem kísérel meg olyan lépéseket, amelyek az Atradius kizárólagos megítélése szerint ésszerűtlenül, vagy aránytalanul nagy mértékű terhelésnek vagy korlátozásnak tennék ki a weboldalt, vagy az Atradius infrastruktúráját.

Korlátozott felelősségi nyilatkozat, a garanciavállalás és a felelősség kizárása
Az Atradius semmilyen formában nem vállal felelősséget a weboldalon keresztül elérhető információk, illetve a weboldalon szerepeltetett és promótált szolgáltatások eladhatóságáért és adott felhasználási célnak való megfelelőségéért, nem vállal továbbá felelősséget a weboldalon található tartalom szabadalmi jogaiért, a szerzői jogokért, illetve a harmadik fél bármilyen egyéb jogaiért.

Az Atradius nem vállal felelősséget a weboldal használatából adódó semmilyen sérülésért, veszteségért, anyagi vagy természetbeni kárért, beleértve bármilyen profitveszteséget, közvetlen vagy közvetett veszteséget.

Az Atradius minden lehetséges lépést megtesz a weboldal vírus mentesen tartásáért és nem vállal felelősséget az oldalon keresztül továbbított, illetve onnan letöltött számítógép vírusokból eredő bármilyen sérülésért, veszteségért, anyagi vagy természetbeni kárért, beleértve bármilyen  profitveszteséget, közvetlen vagy közvetett veszteséget. Az Atradius nem vállal továbbá felelősséget a hardware sérülésekért, adatok elvesztéséért, adatváltozásokért, illetve az üzemszünetért.

Jótállás és egyéb rendelkezések
Ön beleegyezik, hogy az Atradiusnak, a licencet nyújtóknak, az Atradius szállítóinak, illetve bármely, az Atradius-szal kapcsolatban álló vállalatnak, leányvállalatnak és azok valamennyi tisztviselőjének, igazgatójának, alkalmazottjának, részvényesének, jogi képviselőjének, ügynökének, jogutódjának, illetékesének okozott bármilyen sérülésből fakadó veszteségnek és kárnak megtérítésébe, amely kár valamely harmadik fél által az Ön weboldal használatához kapcsolódóan, illetve a weboldal használat szabályainak és feltételeinek megsértéséből fakad.

Ön beleegyezik, hogy a fenti módokon bekövetkező sérülések, a weboldal használati szabályainak és feltételeinek megsértése, illetve bármely szabálytalanság esetén, megfelelő jogorvoslat híján az Atradiusnak jogában áll a szükséges rendelkezések, végrehajtások megtétele és a releváns dokumentumok kiadatása.

Elválaszthatóság
Ha a weboldal használatának szabályai és feltételei közül bármelyik illegálisnak vagy érvényesíthetetlennek minősül, az nincs befolyással a többi használati szabály és feltétel érvényességére és érvényesíthetőségére. Ezekben az esetekben bármely érvénytelen vagy érvényesíthetetlen használati szabály és feltétel kapcsán azt kell irányadónak tekinteni, hogy a szabály által eredetileg szándékolt célnak a felhasználó a lehető legnagyobb mértékben igyekezzen megfelelni.

Harmadik fél
Ez a weboldal más külső oldalakra vonatkozó vagy külső oldalakról eredő linkeket és hivatkozásokat tartalmaz. Ezek a linkek az Ön tájékoztatását és kényelmét szolgálják; a működésükkel és tartalmukkal kapcsolatos felelősség kizárólag azt adott külső oldalt üzemeltető a szervezetet terheli, melyre az Atradius weboldalának használatától eltérő használati szabályok és feltételek lehetnek érvényesek. Az Atradius nem vállal felelősséget ezen harmadik fél weboldalainak használatáért.

Az Atradius weboldaláról más, külső oldalra mutató link nem utal arra, hogy az Atradius egyetért az adott oldal tartalmával, illetve működésével. Kizárólag Önt terheli a felelősség, ha ilyen külső oldalak tartalmának használata mellett dönt. Az Atradius nem vállal felelősséget semmilyen harmadik fél szoftverének a használatáért, a külső weboldalak biztonságáért, tartalmuk pontosságáért, teljességéért, illetve a harmadik fél szoftverének használatából adódó következményekért.

Alkalmazandó jog és a törvénykezés helye
Az oldal használatával Ön elfogadja, hogy a Magyar Köztársaság törvényei az irányadók minden olyan jogi esetre, amelyek ennek a weboldalnak a használatából vagy tartalmából erednek. Továbbá elfogadja, hogy peres ügyekben a Bíróság jár el.