"Onze incasso ervaring met Atradius Collections is erg goed geweest zowel voor wat betreft de resultaten als de ondersteuning die we hebben ontvangen."

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Neem de juiste beslissingen

Het vernieuwde internationaal Incassohandboek is nu beschikbaar

De 11e editie van het Incassohandboek met 44 landen is nu beschikbaar.

Atradius Collections ondersteunt u en uw bedrijf en helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak voor internationale incasso door uitleg te geven over de diversiteit en complexiteit van land specifieke incasso benaderingen, vaak met een enorme hoeveelheid details.

Handbook magazine

Producten

First Party Collections

First Party Collections biedt professioneel beheer van uw accounts receivable. Wij stellen u in staat om uw aandacht te richten op uw kernactiviteiten, terwijl wij u helpen met uw debiteurenbeheer.

Gerechtelijke Incasso

Atradius Gerechtelijke Incasso helpt u actie te ondernemen tegen uw debiteuren. Wij bieden professioneel advies, inzicht in de verwachte uitkomst en toegang tot ons wereldwijde netwerk van juristen.

Invoice Checking

Onze Invoice Checking service is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het beoordelen van facturen, waaronder het onderzoeken van de bereidwilligheid en mogelijkheid van de klant om te betalen.

Minnelijke Incasso

Dankzij onze minnelijke incassodiensten helpen wij u om een goede relatie met uw klanten te bevorderen en te behouden.

Insolventie Diensten

Als wereldwijd incassobedrijf met een wereldwijd netwerk van advocaten en ervaren professionals, kunnen wij eenvoudig claims indienen als een klant failliet is gegaan, ongeacht waar deze is gevestigd.

Standby Servicing

Standby Service monitort uw klantenportefeuille . Wanneer er iets gebeurt worden automatisch incasso-activiteiten gestart en kunt u gebruik maken van onze nationale en internationale incasso kennis.

Wat onze klanten over ons zeggen

HP Inc. Casestudy

In 2008  had Hewlett Packard een probleem. Het incasseren van vorderingen op B2B klanten of klanten waar geen contact meer mee was, eiste een ongewenste tol van de beschikbare capaciteit en de resultaten waren teleurstellend. Derhalve besloot HP om het incassoproces uit te besteden aan Atradius Collections.

"De vorderingen waar wij Atradius Collections voor inschakelen zijn de meest uitdagende, maar Atadius Collections blijft erin slagen om resultaten te boeken."

Alex Gasca, HP Inc.

Office Desk HP Case study

Hoe wij met u samenwerken

Ons bedrijf is opgebouwd om onze klanten van de best mogelijke hulp te voorzien

Account Manager

Armand Hessels

Armand Hessels
Mijn klanten helpen werkt enorm motiverend

Wat u kan verwachten van een Account Manager van Atradius:
 
Iedere klant van Atradius Collections krijgt een eigen Accountmanager toegewezen. Niet alleen ben ik uw centrale contactpersoon die u helpt tijdens het incassoproces, ik zorg ook voor de coördinatie van de diensten van Atradius Collections zodat wij onze manier van werken voor u kunnen optimaliseren. U profiteert van alle informatie uit ons grote, internationale netwerk en we informeren u over de actuele, internationale marktsituatie.
 
Mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is het onderhouden en opbouwen van relaties met klanten en partners om op deze manier tastbare resultaten te behalen. Ik zorg ervoor dat u uw geld zo snel mogelijk ontvangt en daarnaast help ik mijn klanten bij het beheer van hun financiën, door risico’s te beperken enafschrijvingen te minimaliseren. Zo bekijk ik bijvoorbeeld in welke gevallen onze ondersteuning kan leiden tot positieve resultaten en ik geef u inzicht in het voorkomen van betalingsachterstanden.
 
Ik vind het belangrijk om mijn klanten goed te leren kennen. Ik streef naar een praktische benadering en werk hard om een relatie op te bouwen die gebaseerd is op resultaten alsmede wederzijds respect en begrip. De mogelijkheid om klanten te assisteren en hun situatie te verbeteren werkt voor mij persoonlijk heel motiverend. Dit proces doorlopen in een internationale omgeving geeft me veel werkvreugde.

Kwalitatief onderbouwde zakelijke keuzes

Payment Practices Barometer Netherlands 2017

Betalingsbarometer

  • Nederland
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

11 apr 2017

B2B sales on credit in the Netherlands

Compared to the 2016 survey results there has been a reduction in the percentage of both domestic and foreign B2B sales made on credit in the Netherlands.

Contactgegevens

Naam: Customer service Nederland
Telefoon: +31 (0)529 469 169
E-mail:

Atradius is vertegenwoordigd in een groot aantal landen in diverse delen van de wereld. Kies hier het land voor de contactgegevens van onze vestiging(en) aldaar. Selecteer het land van uw keuze

Neem contact op
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.