Contact

Atradius Collections B.V. Statutaire zetel

Van Reeuwijkstraat 44
7731 EH Ommen
Postbus 35
7730 AA Ommen

Telefoon:
+31 529 45 2517
Fax:
+31 529 46 9111
E-mail:

Legal informatie

Internationale contactgegevens

Atradius Collections is lokaal aanwezig in meer dan 30 landen. Indien u wenst te spreken met één van onze experts over uw zakelijke incasso, kunt u contact opnemen met onze lokale Atradius vestiging. Alle kantoren van Atradius Collections

Contact us

Bent u benieuwd hoe wij uw bedrijf kunnen helpen? Stuur uw vragen via het contactformulier welke u hieronder aantreft, en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

U kunt de communicatie op elk moment stopzetten.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.