Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Collect@Net werkt samen met onze wereldwijde IT-infrastructuur. Hierdoor kunnen we u een van de meest geïntegreerde incassonetwerken in de sector aanbieden. Ondersteund door lokale, meertalige incassospecialisten helpt onze expertise u op de juiste manier uw geschillen op te lossen en onbetaalde facturen snel te innen.

Als u een kredietverzekeringspolis bij ons hebt, kunt u hier - naast uw verzekeringsdiensten - via Atradius Atrium-account toegang tot verkrijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network cable Atradius Collect@Net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het inschakelen van een externe incassodienst blijft de relatie die een bedrijf met zijn afnemers heeft in stand. 87% van de klanten van Atradius Collections is het erover eens dat onze service hun relatie met de debiteur niet schaadt.

Raymond van der Loos
Directeur, Atradius Collections

Hoe werkt online incassobeheer?

In de basis kunt u Collect@Net gebruiken om een geval van wanbetaling in te dienen, waarna u het aan onze incassospecialisten overlaat om de zaak snel en gemakkelijk voor u op te lossen. U hebt rechtstreeks contact met uw contactpersoon bij Atradius Collections en kunt de voortgang online volgen.

De service is dag en nacht wereldwijd bereikbaar, wat betekent dat u realtime op de hoogte wordt gehouden van de voortgang, waar u zich ook bevindt. Dit is vooral handig als uw debiteur in een andere tijdzone is gevestigd.

Incassobeheer online: uw voordelen op een rij

  • Toegang tot Collect@Net met keuze uit zestien talen
  • Profiteer van onze wereldwijde deskundigheid, inclusief sector- en marktexpertise en kennis van lokale wetgeving
  • Monitor individuele debiteuren via gedetailleerde en historische dossierinformatie die u kunt downloaden
  • Vereenvoudig de administratie van uw creditmanagement
  • Download uw managementinformatie in het door u gewenste formaat (Word, Excel, etc.)
  • Ga efficiënt te werk dankzij bijvoorbeeld de handige bulkupload-functie: eenvoudig uploaden van meerdere claims in één keer.

Gerelateerde content

Invoice Checking

Product

Onze Invoice Checking service is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het beoordelen van facturen, waaronder het onderzoeken van de bereidwilligheid en mogelijkheid van de klant om te betalen.

Minnelijke Incasso

Product

Wij helpen u om gezonde werkrelaties met uw klanten te behouden en ook te bevorderen en bieden u oplossingen via onze vriendelijke commerciële incassodiensten.

Gerechtelijke Incasso

Product

Atradius Gerechtelijke Incasso helpt u actie te ondernemen tegen uw debiteuren. Wij bieden professioneel advies, inzicht in de verwachte uitkomst en toegang tot ons wereldwijde netwerk van juristen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.