Geld verschuldigd?

Vind alle informatie over Atradius Collections en het betalen van uw openstaande vordering(en).

Voor een overzicht van het openstaande bedrag en uw betalingen, bezoek onze portal Debtor@Net

We helpen u met het aflossen van uw openstaande posten. Voorkom aanvullende kosten door vandaag nog het openstaande bedrag te betalen. Voor een overzicht van het openstaande bedrag en uw betalingen, bezoek onze portal Debtor@Net.

Informatie

Geld verschuldigd? Bekijk uw opties en lees onze FAQ over de betaling van uw openstaande vordering(en).

Login

Met onze gebruiksvriendelijke portal kunt u onze online tools managen.

Contact details

Atradius Collections is een onderneming met meer dan 30 vestigingen wereldwijd.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.