Feiten & Cijfers

Wij zijn een toonaangevend internationaal incassobedrijf. Hierbij vindt u onze overzicht van onze werkzaamheden, wereldwijde aanwezigheid en ervaring, slagingspercentage en de kredietwaardigheid.

Atradius Collections in een oogopslag

Ervaring sinds

  • Onze ervaringen lopen terug tot het jaar 1925.

Wereldwijde dekking en bereik

  • Wij bieden incassodiensten in 96% van alle landen ter wereld.
  • Wij zijn aanwezig in 30+ landen met ons hoofdkantoor in Nederland.
  • Wij helpen meer dan 15.000 klanten
  • Wij behandelen gemiddeld 90.000 commerciale incassozaken per jaar.

Het antal van commerciële incassozaken die hebben we behandeld in 2014-2016 per gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Closed collection cases in regions of the world

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wereldwijde gemiddelde succespercentage is 79,3%.

Dit cijfer is gebaseerd op gesloten dossiers in de periode 2014-2016 en betreft alle lokaal geïncasseerde dossiers in de minnelijke fase, met een ouderdom van tussen de 30 en 180 dagen en een waarde van tussen de 500 en 100.000 Euro. Niet meegenomen in deze percentage zijn teruggetrokken dossiers en faillissementen.

Of uw vorderingen nu lokaal of internationaal zijn, Atradius heeft een wereldwijd netwerk van agenten, advocaten en eigen collectors die de taal van uw debiteur spreken en de lokale incasso normen en waarden begrijpen.

Kredietwaardigheidsscore

Onze kredietwaardigheidsscore bij A.M. Best is 'A (uitstekend) met een outlook stable' en 'A2 outlook stable' van Moody's. Dit bevestigt onze sterke operationele resultaten en stabiliteit.

Agency A.M. Best Moody’s
Rating A (excellent), outlook stable A2, outlook stable
Last update November 2019 Februari 2021
Website A.M. Best website Moody’s website

 

 

Gerelateerde content

Het Internationaal Incassohandboek

Het International Debt Collections Handbook is een belangrijk naslagwerk voor ondernemingen. Het helpt u de juiste keuzes te maken als u moet incasseren in het buitenland.

Global Collections Review

De Global Collections Review onderzoekt de incassostrategie van bedrijven; hoe gaan ze om met onbetaalde facturen en welke factoren bepalen hun keuze voor een externe incassopartner?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.