Global Collections Review

De Global Collections Review onderzoekt de incassostrategie van bedrijven; hoe gaan ze om met onbetaalde facturen en welke factoren bepalen hun keuze voor een externe incassopartner?

 

 

 

 

Global Collections Revew Atradius Collections

 

 

 

 

De Global Collections Review beoordeelt  bedrijfsvereisten voor zakelijke minnelijke en gerechtelijke incassodiensten. De jaarlijkse Reviews, ingedeeld op Europa, Amerika en Azië-Pacific, bieden inzicht in de nieuwste trends en  ontwikkelingen binnen incasso en creditmanagement, evenals vraagstukken die van invloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen van de markt.

The review analyseert de belangrijkste economieën per regio en onderzoekt het betalingsgedrag van bedrijven en hoe zij omgaan met te late betalingen. Ook  zoemt de review in op lokale verschillen binnen de regio, factoren die de selectie van externe incassopartners  beïnvloeden en regionale trends.

 

 

 

download icon red

 

 

 

Download hier uw exemplaar van onze Global Collections Review.

 

Wat kunt u terug vinden in onze Global Collections Review?

Het rapport omvat 30 landen waarin het incasso gedrag van bedrijven is onderzocht  en hoe zij omgaan met onbetaalde facturen, terwijl er ook werd bekeken welke factoren het incassoproces beïnvloeden.
Daarnaast verkent deze ‘Review’ toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de diensten welke door incassobureaus worden aangeboden, en eventuele toekomstige veranderingen aangaande de financiële positie van bedrijven en de kwaliteit van achterstallige portefeuilles.

 

 

 

 case icon (blue)

 

 

 

Hoe om te gaan met onbetaalde facturen

De neiging om op rekening te leveren is vrij gebruikelijk bij zowel lokale als internationale B2B transacties. Dit deel beschrijft welke impact vertraagde betalingen hebben op zakelijke transacties en dat de kans op volledige betaling van uw openstaande posten kleiner wordt naarmate te tijd verstrijkt. Bedrijven trachten hun onbetaalde facturen betaald te krijgen door gebruik te maken van interne bronnen, mocht dit onverhoopt niet lukken, wordt er overgegaan tot het inschakelen van externe partners zoals incassobureaus. In sommige regio’s is het gebruikelijk om het incassotraject in eigen beheer te houden, terwijl dit voor andere regio’s ineffectief blijkt te zijn en bedrijven de voorkeur geven aan het uitbesteden van deze dossiers.

 

 

 

settings icon (blue)

 

 

 

Ontwikkeling van incasso dienstverlening

De Global Collections Review laat zien dat de incasso mogelijkheden verschillen per regio. In sommige landen is de dienstverlening nog moeizaam, terwijl in andere landen de dienstverlening reeds soepel verloopt. Third party collections, juridisch advies en online inzage in dossiers zijn gebruikelijk, terwijl in sommige regio’s bedrijven op zoek zijn naar alternatieve incasso dienstverlening, inclusief credit management training en de mogelijkheid tot online betalingen verrichten.

 

 

 

 paperplane icon (blue)

 

 

 

Een blik op de nabije toekomst

Het feit dat bedrijven hun facturen te laat betaald krijgen kan als gevolg hebben dat zij zelf ook niet tijdig aan hun leveranciers kunnen betalen, dat zij specifieke maatregelen moeten nemen om de cashflow te verbeteren, hun omzet zien dalen en op zoek gaan naar andere financieringsmiddelen. In dit deel ziet u terug welke incasso maatregelen bedrijven in uw regio hanteren, mogelijkheden zijn o.a. het afsluiten van een kredietverzekering en de kredietwaardigheid van de afnemers controleren en bewaken. In sommige regio’s verwachten bedrijven een verbetering aangaande het tijdig betalen van de facturen van hun afnemers, terwijl in andere regio’s bedrijven juist verwachten dat de financiële zekerheid van hun afnemers zal verslechten.

Dienstverlening

Atradius Collections biedt verschillende mogelijkheden voor uw bedrijf als het neerkomt op creditmanagement. Van het versturen van Collect Letters tot het plaatsen van een eenmalige incasso. Ons doel is om u te helpen bij het incasseren van uw openstaande facturen, waar ter wereld uw afnemers zich ook bevinden.
Ontdek meer over onze dienstverlening of neem nu contact met ons op.

Gerelateerde content

First Party Collections

Product

First Party Collections biedt professioneel beheer van uw accounts receivable. Wij stellen u in staat om uw aandacht te richten op uw kernactiviteiten, terwijl wij u helpen met uw debiteurenbeheer.

Minnelijke Incasso

Product

Wij helpen u om gezonde werkrelaties met uw klanten te behouden en ook te bevorderen en bieden u oplossingen via onze vriendelijke commerciële incassodiensten.

Het Internationaal Incassohandboek

Het International Debt Collections Handbook is een belangrijk naslagwerk voor ondernemingen. Het helpt u de juiste keuzes te maken als u moet incasseren in het buitenland.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.