Publicaties

Debt Collections Handbook Netherlands 2019

Debt Collection Handbook

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

09 sep 2019

International Debt Collections Handbook 2019 - Atradius Collections

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations for debt collections in the Netherlands.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Country Report India 2020

  Landenrapport

  • India
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  19 mei 2020

  The repercussions of coronavirus have hit an already weakening economy.

  Country Report Brazil 2020

  Landenrapport

  • Brazilië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  12 mei 2020

  A severe economic downturn and elevated risk of fiscal sustainability, but still resistant to major shocks.

  Country Report Japan 2020

  Landenrapport

  • Japan
  • Automotive/Transport,
  • Electronica/ICT

  06 mei 2020

  The repercussions of coronavirus have hit an already weakening economy.

  Country Report Indonesia 2020

  Landenrapport

  • Indonesië
  • Duurzame consumptiegoederen,
  • Metaal,

  06 mei 2020

  Private consumption and exports are expected to deteriorate sharply in 2020.

  Country Report Vietnam 2020

  Landenrapport

  • Vietnam
  • Automotive/Transport,
  • Electronica/ICT,

  06 mei 2020

  Exports are expected to contract in 2020 after two years of double-digit growth.

  Country Report China 2020

  Landenrapport

  • China
  • Automotive/Transport,
  • Duurzame consumptiegoederen,

  15 apr 2020

  A sharp economic growth slowdown in 2020, with more downside risks on the horizon.

  Country Report Taiwan 2020

  Landenrapport

  • Taiwan
  • Automotive/Transport,
  • Duurzame consumptiegoederen,

  15 apr 2020

  A deep recession remains a downside risk.

  Country Report Singapore 2020

  Landenrapport

  • Singapore
  • Duurzame consumptiegoederen,
  • Electronica/ICT,

  15 apr 2020

  The economic contraction will lead to a sharp increase in business insolvencies.

  Country Report South Korea 2020

  Landenrapport

  • Zuid-Korea
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  15 apr 2020

  A recession in 2020 despite massive stimulus measures.

  Weathering the oil price plunge

  Economisch Onderzoek

  • Algerije,
  • Angola,
  • Algemene economie

  31 mrt 2020

  The oil price has plummeted since the beginning of 2020 as the coronavirus is negatively affecting demand, while oil producers are entangled in a price war.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.