Publicaties

Debt Collections Handbook Netherlands 2020

Debt Collection Handbook

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

13 okt 2020

International Debt Collections Handbook 2020 - Atradius Collections

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations for debt collections in the Netherlands.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Industry Performance Forecast Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  US: trade credit use on the rise amid economic distress

  Betalingsbarometer

  • Verenigde Staten
  • Landbouw,
  • Electronica/ICT,

  07 jul 2021

  Particularly during times of economic distress, which many businesses have experienced during the pandemic, trade credit can act as an important tool for business growth.

  Mexico: trade credit offered to cement trade relations

  Betalingsbarometer

  • Mexico
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  07 jul 2021

  The optimism expressed by the businesses we spoke to in Mexico is good reason for hope.

  Canada: trade credit KPIs hold steady despite recession

  Betalingsbarometer

  • Canada
  • Chemie/Farmacie,
  • Metaal,

  07 jul 2021

  Canadian businesses were largely downbeat when asked about their outlook for the coming 12 months, lagging far behind their USMCA peers.

  USMCA: late payments affect nearly half of B2B trade

  Betalingsbarometer

  • Canada,
  • Mexico,
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  07 jul 2021

  Protection from B2B trade credit risk top future concern for businesses across the USMCA region.

  UAE: DSO upward trend worries businesses

  Betalingsbarometer

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  16 jun 2021

  Due to increased costs of managing accounts receivable and a spike in late payments, most of the businesses in the United Arab Emirates are concerned about cash flow levels going forward.

  Indonesia: businesses hit hard by B2B late payments

  Betalingsbarometer

  • Indonesië
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  16 jun 2021

  Indonesia’s more liberal trade credit policies in the year following the outbreak of the pandemic have led to an increase in late payments.

  Singapore: signs of market stress among businesses

  Betalingsbarometer

  • Singapore
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  16 jun 2021

  Many more businesses in Singapore than in the rest of Asia expressed liquidity concerns over the coming months.

  China: use of credit insurance on the rise

  Betalingsbarometer

  • China
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  16 jun 2021

  Businesses polled in China plan to mitigate customer credit risk associated with B2B trade through a more frequent use of trade credit insurance over the next months.

  Taiwan: export-focused businesses express caution

  Betalingsbarometer

  • Taiwan
  • Chemie/Farmacie,
  • Electronica/ICT,

  16 jun 2021

  The negative impact on global trade caused by the pandemic has undoubtedly had an effect on Taiwan’s export-driven economy. This may explain why businesses express caution about the coming months.

  Australia: businesses brace for an insolvency surge

  Betalingsbarometer

  • Australië
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  16 jun 2021

  Why strategic credit management becomes paramount as Australia prepares to face an upward trend in trade credit risk.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.