Publicaties

Debt Collections Handbook Netherlands 2019

Debt Collection Handbook

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

09 sep 2019

International Debt Collections Handbook 2019 - Atradius Collections

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations for debt collections in the Netherlands.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Argentina struggling to stabilise currency

  Economisch Onderzoek

  • Argentinië
  • Algemene economie

  12 sep 2019

  Argentina has introduced currency controls to stabilise peso in the run-up to elections.

  International Debt Collections Handbook

  Debt Collection Handbook

  • Argentinië,
  • Australië,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

  Debt Collections Handbook Argentina 2019

  Debt Collection Handbook

  • Argentinië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Argentina.

  Debt Collections Handbook Australia 2019

  Debt Collection Handbook

  • Australië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Australia.

  Debt Collections Handbook Austria 2019

  Debt Collection Handbook

  • Oostenrijk
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Austria.

  Debt Collections Handbook Belgium 2019

  Debt Collection Handbook

  • België
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Belgium.

  Debt Collections Handbook Brazil 2019

  Debt Collection Handbook

  • Brazilië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Brazil.

  Debt Collections Handbook Bulgaria 2019

  Debt Collection Handbook

  • Bulgarije
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Bulgaria.

  Debt Collections Handbook Canada 2019

  Debt Collection Handbook

  • Canada
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Canada.

  Debt Collections Handbook China 2019

  Debt Collection Handbook

  • China
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  09 sep 2019

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in China.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.