Publicaties

Market Monitor - Chemicals - The Netherlands 2016

Market Monitor

 • Nederland
 • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

Business meeting

Production is expected to rebound in 2016 after a 2.5% decrease in 2015, but Dutch chemcials businesses face increasing international competition.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Debt Collections Handbook Austria 2018

  Debt Collection Handbook

  • Oostenrijk
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Austria.

  Debt Collections Handbook Australia 2018

  Debt Collection Handbook

  • Australië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Australia.

  Debt Collections Handbook Germany 2018

  Debt Collection Handbook

  • Duitsland
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Germany.

  Debt Collections Handbook Belgium 2018

  Debt Collection Handbook

  • België
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Belgium.

  Debt Collections Handbook Chile 2018

  Debt Collection Handbook

  • Chili
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Chile.

  Debt Collections Handbook Croatia 2018

  Debt Collection Handbook

  • Kroatië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Croatia.

  Debt Collections Handbook Canada 2018

  Debt Collection Handbook

  • Canada
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Canada.

  Debt Collections Handbook Ireland 2018

  Debt Collection Handbook

  • Ierland
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  24 sep 2018

  Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Ireland.

  Eastern Europe: 45% of businesses report being impacted

  Betalingsbarometer

  • Bulgarije,
  • Tsjechië,
  • Bouw,
  • Duurzame consumptiegoederen,

  18 sep 2018

  Despite a minor decrease in overdue B2B invoices, 45.0% of businesses in Eastern Europe reported having to manage the negative impact of payment delays.

  Bulgaria: delays caused by insufficient funds

  Betalingsbarometer

  • Bulgarije
  • Landbouw,
  • Bouw,

  18 sep 2018

  Of the Eastern European countries surveyed, Bulgaria had the highest DSO and 19.8% of respondents expect another slight increase over the coming 12 months.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.