Publicaties

Debt Collections Handbook Netherlands 2019

Debt Collection Handbook

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

09 sep 2019

International Debt Collections Handbook 2019 - Atradius Collections

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations for debt collections in the Netherlands.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Food Ireland 2019

  Market Monitor

  • Ierland
  • Voeding

  17 dec 2019

  Despite efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain a hard Brexit remains a major threat, potentially leading to more insolvencies.

  Market Monitor Food Belgium 2019

  Market Monitor

  • België
  • Voeding

  17 dec 2019

  In the Belgian food retail segment a comprehensive price war cannot be ruled out for the future, potentially forcing many businesses out of the market.

  Market Monitor Food Australia 2019

  Market Monitor

  • Australië
  • Voeding

  17 dec 2019

  The ongoing drought has put additional pressure on margins industrywide due to higher input costs, and many businesses are struggling to break-even.

  Market Monitor Food United Kingdom 2019

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Voeding

  17 dec 2019

  Larger players continue to push the supply chain on price and longer payment terms, adding cash flow challenges to mainly smaller food businesses.

  Market Monitor Food Netherlands 2019

  Market Monitor

  • Nederland
  • Voeding

  17 dec 2019

  While businesses´ profits are still stable and financials mainly solid, environmental issues pose a potential major challenge for agriculture and food.

  Market Monitor Food Germany 2019

  Market Monitor

  • Duitsland
  • Voeding

  17 dec 2019

  Insolvencies are expected to increase by about 1%-2% in 2020, mainly in the troubled meat segment and the beverages and fruit & vegetables subsectors.

  Market Monitor Food Italy 2019

  Market Monitor

  • Italië
  • Voeding

  17 dec 2019

  The ongoing concentration process in the domestic market will increasingly put small retailers with a poor capacity to generate cash flow under pressure.

  Market Monitor Food France 2019

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Voeding

  17 dec 2019

  A modest margin rebound, but commodity prices, price wars between retailers, changing consumer habits and difficulties in staff recruitment remain issues.

  Market Monitor Food Denmark 2019

  Market Monitor

  • Denemarken
  • Voeding

  17 dec 2019

  While several Brexit postponenements have provided food exporters with sufficient time to adapt, small retailers suffer from market price pressure.

  Market Monitor Metals and Steel United Kingdom 2019

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

  26 nov 2019

  Domestic metals and steel demand is increasingly affected by subdued investment in the construction sector and a marked demand slowdown from automotive.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.