First Party Collections

First Party Collections biedt professioneel beheer van uw accounts receivable. Wij stellen u in staat om uw aandacht te richten op uw kernactiviteiten, terwijl wij u helpen met uw debiteurenbeheer.

 

 

NL Order-to-cash debt collections

 

 

Openstaande en onbetaalde facturen kunnen een normaal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Met een solide debiteurenbeheer, daarentegen, verandert de meerderheid niet van factuur in openstaande vordering. First Party Collections van Atradius ondersteunt u met de professionele hulp van ons accounts receivable team, waardoor u meer tijd heeft om u te richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Hoe Atradius First Party Collections uw bedrijf kan helpen openstaande vorderingen te voorkomen

 

 

First Party Collections

 

Het versturen van reminders aan uw klanten over de status van hun factuur is slechts één van de effectieve stappen die een te late betaling helpt voorkomen. Ons First Party Collections team vertegenwoordigt uw bedrijf op professionele wijze en communiceert tijdig met uw klant. Zo zorgt Atradius Collections niet alleen voor bewustwording bij uw klanten, maar ook voor optimalisatie van uw eigen processen en het verbeteren van uw imago.

 

Onze vroegtijdige interventie en implementatieservice omvat:

 • Volledig project beheer – onze proactieve aanpak creëert een systeem dat een volledig overzicht biedt en helpt voorkomen dat onbetaalde facturen niet worden opgemerkt.
 • Creatie van een geautomatiseerde ERP informatie-uitwisseling – onze Enterprise Resource Planning software helpt processen stroomlijnen en maakt gesynchroniseerde betalingsrapportages mogelijk in uw portefeuille.
 • Klant specifieke incassoprocessen – ons getraind personeel levert diensten die toegespitst zijn op uw behoeften, inclusief professionele representatie van uw bedrijf en vroegtijdige communicatie met uw klanten.
 • Testen, ontwikkeling en vertaling – alle processen worden getest tijdens de ontwikkelingsfase om ervoor te zorgen dat ze in de praktijk soepel verlopen. Daarnaast wordt er voor ondersteuning en trainingsmateriaal in de taal van uw personeel gezorgd waar nodig.

Al onze diensten worden verzorgd door ons lokale Atradius Incassoteam. Onze First Party Incassoservice omvat:

 • Incassoactiviteiten, waaronder swift betalingsverkeer van gende bedragen in verschillende valuta;
 • Registratie van verweren;
 • Monitoren van betalingsregelingen;
 • Kopiefacturen;
 • Matchen van betalingen;
 • Beoordeling van geweigerde orders;
 • Versturen van Collect Letters (laatste aanmaning).

Als een factuur onbetaald blijft ondanks alle moeite van First Party Collections, dan staat ons professionele Incassoteam gereed om het incassoproces te versnellen, van de eerste Minnelijke Incasso activiteiten tot en met Gerechtelijke Incasso en, indien nodig, Insolventiediensten.

Neem contact op

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.