Gerechtelijke Incasso

Atradius Gerechtelijke Incasso helpt u actie te ondernemen tegen uw debiteuren. Wij bieden professioneel advies, inzicht in de verwachte uitkomst en toegang tot ons wereldwijde netwerk van juristen.

 

 

 

NL Order-to-cash debt collections

 

 

Atradius Gerechtelijke Incassodienstenwereldwijde juridische incasso ondersteuning 

 

 

gerechtelijke incasso, juridisch incasso ondersteuning, incasso advocaat

Ons Gerechtelijke Incasso team richt zich op de ondersteuning bij het nemen van juridische stappen tegen uw debiteuren. Dit is meestal de juiste stap vooruit, als Minnelijke Incasso niet succesvol is en incasseren bijna onmogelijk lijkt. Dat kan door taalbarrières en verschillende regelgeving in verschillende rechtsgebieden. Atradius Collections neemt echter gepaste juridische maatregelen zoals het inschakelen van gerechtsdeurwaarders.

De juridische afdeling van Atradius Collections werkt met een netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren die het mogelijk maken om gerechtelijke acties te beginnen in 96% van alle landen wereldwijd.

Ons juridisch team geeft u in eerste instantie professioneel advies over de haalbaarheid van en inzicht in de mogelijke uitkomst van de gerechtelijke incasso. Ons netwerk biedt u een flexibele, internationale oplossing, met specialistische en gedetailleerde lokale expertise. Dit omvat een reeks van individuele bedrijfsculturen, wet- en regelgeving.

Onze Juridische Incassodiensten:
  • Advies over mogelijk gerechtelijke actie en de verwachte uitkomst
  • Toegang tot ons juridische netwerk inclusief: juristen, kennis en expertise
  • Juridische incassoactiviteiten (gerechtsdeurwaarder, gerechtelijke actie en executie maatregelen)
  • Bijstand tijdens gerechtelijke procedures
  • Kosten efficiëntie als gevolg van op voorhand onderhandelde tarieven met juridische partners

Het Internationale Incassohandboek van Atradius

Wij publiceren het Internationale Incassohandboek om u te voorzien van extra ondersteuning en om inzicht te krijgen in de complexe onderdelen van Gerechtelijke Incassozaken. Het Handboek bestaat uit een overzicht van zowel minnelijke als juridische procedures voor 42 landen en is op verzoek beschikbaar. Neem contact met ons op voor een exemplaar van het Internationale Incasso Handboek.

Neem contact op

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.