Invoice Checking

Onze Invoice Checking service is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het beoordelen van facturen, waaronder het onderzoeken van de bereidwilligheid en mogelijkheid van de klant om te betalen.

 

 

NL Order-to-cash debt collections

 

 

Atradius Invoice Checking: ondersteuning bieden aan factoringbedrijven

 

Invoice Checking is een eenvoudige en kostenefficiënte manier voor (factoring)bedrijven om zakelijke transacties en facturen van klanten of potentiële klanten te onderzoeken.

Situaties waarin je als bedrijf graag facturen zou willen verifiëren zijn:

Invoice Checking

 

  • Onderzoek naar een deugdelijke factuur voordat je financiële diensten aan een leverancier aanbiedt.
  • Een voortdurende audit programma om ingediende facturen te controleren.
  • Een beoordeling van de gefinancierde portefeuille om het creditmanagement proces van uw klant te beoordelen

Invoice Checking levert waardevolle informatie over de status van een factuur en geeft een waarschuwing wanneer betalingen uitblijven of goederen niet geleverd worden.

Verminderen van internationale handelsrisico’s

Als onderdeel van het wereldwijde netwerk van Atradius Collections, is onze Invoice Checking van toepassing op transacties en facturen in 96% van de wereld.

Het gebruik van Factuurcontrole ondersteunt u in:

  • Voorkoming van fraude
  • Meer mogelijkheden bij financiering of het nemen van risico op de klantenportefeuille
  • Verbetering van risicobeperkende processen en minimalisering van operationele verliezen
  • Zekerheid bij de financiering van internationale handel

Uw account online regelen

Ons wereldwijd geïntegreerde online platform, Collect@Net, geeft u toegang tot de meest recente statusupdates en rapporten over uw financiële portefeuille. Met 24/7 toegang, maakt Collect@Net het mogelijk om batches met te uploaden en statusupdates te ontvangen over facturen die gecontroleerd worden.

Neem contact op

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.