International Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.

Przygotowywany przez nas International Debt Collections Handbook to coroczna publikacja objaśniająca w szczegółach różnorodność i złożoność metod windykacji należności stosowanych w poszczególnych krajach. Podręcznik obejmuje różne etapy windykacji polubownej, przepisy finansowe dotyczące windykacji, postępowania prawne i procedury odnoszące się do  podstępowań upadłościowych stosowane w ponad 40 państwach.

 

Debt Collections Handbook

 

Części dotyczące poszczególnych krajów zawierają skrót informacji na temat bieżącej, lokalnej sytuacji gospodarczej, w tym dane na temat PKB, najważniejszych branż działalności, wzrostu importu-eksportu oraz współczynnika skuteczności naszych działań. Ponadto przedstawiają one szczegółowo miejscowe zwyczaje i oczekiwania, jak również ramy prawne, w których muszą poruszać się wierzyciele, starając się odzyskać zaległe należności.

Nasi Klienci uważają International Debt Collections Handbook za nieocenione i wysoce pożądane narzędzie dla decydentów w branży windykacji i zarządzania należnościami.

ZACHĘCAMY DO POBRANIA KOPII NAJNOWSZEGO INTERNATIONAL DEBT COLLECTIONS HANDBOOK

Inne treści/informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Windykacja sądowa

Produkt

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Rynek Windykacji na świecie

The GCR prezentuje rozwiązania stosowane przez firmy w związku z zaległymi należnościami. Przedstawione są także czynniki wpływające na to, że firma decyduje się na outsourcing windykacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.