International Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.

Przygotowywany przez nas International Debt Collections Handbook to coroczna publikacja objaśniająca w szczegółach różnorodność i złożoność metod windykacji należności stosowanych w poszczególnych krajach. Podręcznik obejmuje różne etapy windykacji polubownej, przepisy finansowe dotyczące windykacji, postępowania prawne i procedury odnoszące się do  podstępowań upadłościowych stosowane w ponad 48 państwach.

 

 

 

 

 

International Debt Collections Handbook 2020 - Atradius Collections

 

 

 

 

 

Części dotyczące poszczególnych krajów zawierają skrót informacji na temat bieżącej, lokalnej sytuacji gospodarczej, w tym dane na temat PKB, najważniejszych branż działalności, wzrostu importu-eksportu oraz współczynnika skuteczności naszych działań. Ponadto przedstawiają one szczegółowo miejscowe zwyczaje i oczekiwania, jak również ramy prawne, w których muszą poruszać się wierzyciele, starając się odzyskać zaległe należności.

Nasi Klienci uważają International Debt Collections Handbook za nieocenione i wysoce pożądane narzędzie dla decydentów w branży windykacji i zarządzania należnościami.


   

 

 

 

 

 

 

 

ZACHĘCAMY DO POBRANIA KOPII NAJNOWSZEGO INTERNATIONAL DEBT COLLECTIONS HANDBOOK
  

Co mogą Państwo znaleźć w Debt Collections Handbook?
 

Części dotyczące poszczególnych krajów zawierają skrót informacji na temat bieżącej, lokalnej sytuacji gospodarczej, w tym dane na temat PKB, najważniejszych branż działalności, wzrostu importu-eksportu oraz współczynnika skuteczności naszych działań.

 

 

 

 

 icon opened email blue

 

 

 

 

Windykacja polubowna

Niezależny opis każdego kraju daje możliwość zapoznania się z lokalną specyfiką działań polubownych. Wyjaśniane są miejscowe procedury i zwyczaje dotyczące między innymi okresu przedawnień faktur, powszechnych metod płatności oraz kosztów windykacji, którymi może być obciążony dłużnik.

 

 

 

icon hammer blue

 

 

 

Windykacja sądowa

Debt Collections Handbook wskazuje na różnice występujące w przebiegu postępowania sądowego w poszczególnych krajach i pomaga zrozumieć wszystkie etapy procesu windykacji sądowej od skierowania sprawy do sądu aż do skutecznej egzekucji komorniczej.
    

 

 

 

decreasing graph blue

 

 

 

Postępowanie upadłościowe

Atradius Collections zapewnia kompleksową obsługę postępowań upadłościowych. Debt  Collections Handbook opisuje przebieg działań w przypadku, gdy firma dłużnika zgłasza wniosek o upadłość, skupiając się na zminimalizowaniu kosztów. Postępowania upadłościowe zazwyczaj są długotrwałe oraz bardzo uciążliwe pod względem administracyjnym, a zwłaszcza w przypadku upadłości zagranicznego podmiotu. W Debt Collections Handbook przedstawione są najefektywniejsze metody prowadzenia postępowań upadłościowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dostępność usług

Atradius Collections oferuje szeroki zakres zarządzania należnościami. Zaczynając od wysyłania wezwań do zapłaty w imieniu Klienta czy jednorazowego zlecenia windykacyjnego, a kończąc na całkowitym outsourcingu windykacji należności.
Naszym celem jest wsparcie Państwa biznesu w odzyskiwaniu należności niezależnie od miejsca, w którym znajduje się dłużnik.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Debt Collections Handbook, w którym objaśniamy w szczegółach różnorodność i złożoność windykacji międzykrajowej.

Inne treści / informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Wspieramy Was w utrzymywaniu pozytywnych relacji kontrahentami dzięki wykorzystaniu polubownych rozwiązań w ramach windykacji należności.

Windykacja sądowa

Produkt

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Rynek Windykacji na świecie

GCR prezentuje rozwiązania stosowane przez firmy w związku z zaległymi należnościami. Przedstawione są także czynniki wpływające na to, że firma decyduje się na outsourcing windykacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.