Hur hjälper vi våra kunder

Det bästa sättet att hjälpa ert företag är att förstå era mål och utmaningar. Se hur vi arbetar nära våra kunder och vad de sager om oss.

 

 

 

 

World Map

 

 

 

 

Colt Technology Services

Colt Technology Services expect the best from their business partners. Three years ago, unhappy with their existing supplier, the company chose Atradius Collections to handle their debt management.
____________________________________________________________________________________

 

 

 

Office Desk HP Case study

 

 

 

 

Hewlett Packard Inc.

In 2008, Hewlett Packard had a problem.  Collecting debts  from B2B customers or  non-responsive customers took an unwanted toll on the organisation’s resources and the success rate was disappointing. So HP decided to outsource these difficult cases to Atradius Collections.

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

Paying Online 3x2

 

 

 

 

TIM SA

TIM SA's decision to focus on their e-commerce segment, moving away from the traditional wholesale network model, created a challenge in the management of their customers' overdue invoices. Find out why they decided to make use of Atradius Collections for the management of their accounts receivables.

Relaterat innehåll

Indrivning av fordran

Produkt

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

Internationella inkassohandboken

Den internationella inkassohandboken är ett nyckelverktyg för företag när det gäller att fatta beslut angående inkasso i andra länder.

FAQ

Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna om våra tjänster och produkter.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.