Fakta och siffror

Vi är ett av världens ledande kommersiella inkassobolag. Här är en sammanfattning av vår globala storlek, historia, framgångar och finansiella styrka.

Atradius Collections, en överblick

Verksamhetstid

  • Vi har tillägnat oss erfarenhet sedan 1925

Global storlek samt räckvidd

  • Vi erbjuder kommersiell indrivningshjälp i 96% av världens länder
  • Vi finns på plats i 30+ länder och kordinerar vår verksamhet genom våra kontor runt om i världen och huvudkontor i Nederländerna.
  • Vi har över 15,000 kunder
  • Vi hanterar över 90,000 kommersiella fordringar varje år

Vår globala lyckandegrad är 79,3%

Siffran baseras på avslutade ärenden under 2014-2016 och inkluderar  indrivning av alla inkassoärenden mellan 30 och 180 dagar med belopp mellan 500 och 100 000 Euro, exklusive återkallade- och konkursärenden .

Genomsnittlig lyckandegrad i Sverige är  77,6%

Siffran baseras på avslutade ärenden under 2014-2016 exklusive  återkallade och konkursärenden. Hur gamla fakturorna är varierar . Värdet på ärendena varierar från mindre belopp upp till 100 000 Euro.

Oavsett om det handlar om ett import- eller exportärende så har vi ett stort nätverk av inkassobyråer (480+) och inkassospecialister som pratar samma språk som gäldenären och har lokal kulturförståelse.

Finansiell styrka, rating

Vår finansiella styrka har fått betyget A (utmärkt) från bedömningsfirman A.M. Och från en annan agentur, Moody som har betyget A2  med en stabil framtidsutsikt. Dessa betyg bevisar att vi är finansiellt stabila.

Agency A.M. Best Moody’s
Betyg A (utmärkt), stabil framtid A2, stabil framtid
Last update november 2019 maj 2019
Hemsida A.M. Best website Moody’s website

 

 

Relaterade dokument

Relaterat innehåll

Internationella inkassohandboken

Den internationella inkassohandboken är ett nyckelverktyg för företag när det gäller att fatta beslut angående inkasso i andra länder.

Global inkassogranskning

Den globala inkassogranskningen undersöker inkassostrategier hos företag och hur de hanterar förfallna fakturor. Den identifierar även faktorer som påverkar användandet av en extern inkassopartner.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.