Publikationer

International Debt Collections Handbook

Internationell inkassohandbok

 • Argentina,
 • Australia,
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,

11 Oct 2021

Handbook magazine

The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

Inkasso rapporter

Ta del av kommersiell inkassodata med Atradius Collections publikationer, som International Debt Collections Handbook, Global Collections Review och Industry Trend Report.

Branschutvecklingsprognos

Få tillgång till en ögonblicksbild av kreditrisk och branschutveckling för 14 större branscher i över 25 länder. Prognosen baseras på Atradius underwriters bedömning.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Filtrera

efter land

Filtrera efter land

per sektor

Filtrera efter sektor

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

  Electronics/ICT Industry Trends June 2024

  Marknadsrapporter

  • France,
  • Germany,
  • Electronics/ICT

  12 Jun 2024

  Electronics/ICT will be one of the fastest growing sectors globally in 2024-2025

  Clean Energy Transition: Machines & Manufacturing

  Marknadsrapporter

  • Algeriet,
  • Angola,
  • Machines/Engineering

  06 Jun 2024

  Has the machines sector flown under the sustainability radar?

  B2B payment practices trends, Turkiye 2024

  Betalningsbarometer

  • Turkey
  • Chemicals/Pharma,
  • Food,

  06 Jun 2024

  A stand-out finding from our survey is that trading on credit continues to play a key role in B2B sales strategy for businesses in Turkiye..

  B2B payment practices trends, Romania 2024

  Betalningsbarometer

  • Rumänien
  • Construction,
  • Steel,

  04 Jun 2024

  Our survey finds that a notable 44% of Romanian businesses are opting to outsource credit risk management rather than managing it in-house.

  B2B payment practices trends, Bulgaria 2024

  Betalningsbarometer

  • Bulgaria
  • Agriculture,
  • Food,

  04 Jun 2024

  There is widespread concern across all sectors in Bulgaria about the trend of Days-Sales-Outstanding (DSO) indicating a decline in debt collection efficiency.

  B2B payment practices trends, Hungary 2024

  Betalningsbarometer

  • Hungary
  • Agriculture,
  • Food,

  04 Jun 2024

  Companies in our survey of Hungary continue to show a cautious approach to B2B trading on credit in the current challenging economic times.

  B2B payment practices trends, Czech Republic 2024

  Betalningsbarometer

  • Czech Republic
  • Construction,
  • Chemicals/Pharma,

  04 Jun 2024

  A rise in customer credit risk among businesses in the Czech Republic is evident in our survey.

  B2B payment practices trends, Poland 2024

  Betalningsbarometer

  • Poland
  • Construction,
  • Consumer Durables,

  04 Jun 2024

  Companies in Poland say they usually respond by delaying payments to their own suppliers. However, this comes with the risk of a domino effect through a particular industry.

  B2B payment practices trends, Slovakia 2024

  Betalningsbarometer

  • Slovakia
  • Consumer Durables,
  • Agriculture,

  04 Jun 2024

  Around 70% of companies in Slovakia report a worsening of payment practices, with just over four in five B2B invoices currently overdue.

  B2B payment practices trends, Slovenia 2024

  Betalningsbarometer

  • Slovenien
  • Construction,
  • Automotive/Transport,

  04 Jun 2024

  While many companies in our survey of Slovenia say they are open to trading on credit in B2B sales there is a generally cautious and risk averse approach in practice.

  Ansvarsfriskrivning

  De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.