Publikationer

International Debt Collections Handbook

Internationell inkassohandbok

 • Argentina,
 • Australia,
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,

11 Oct 2021

Handbook magazine

The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

Inkasso rapporter

Ta del av kommersiell inkassodata med Atradius Collections publikationer, som International Debt Collections Handbook, Global Collections Review och Industry Trend Report.

Branschutvecklingsprognos

Få tillgång till en ögonblicksbild av kreditrisk och branschutveckling för 14 större branscher i över 25 länder. Prognosen baseras på Atradius underwriters bedömning.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Filtrera

efter land

Filtrera efter land

per sektor

Filtrera efter sektor

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

  Regional Economic Outlook Asia - March 2023

  Ekonomiska rapporter

  • China,
  • Hong Kong,
  • General economic

  07 Mar 2023

  The economic recovery in Asia is losing steam, but not for long

  Construction Industry Trends 2023

  Marknadsrapporter

  • Australia,
  • Belgium,
  • Construction

  07 Feb 2023

  Construction activity in advanced markets remains subdued in 2023

  Construction Industry Trends United States - 2023

  Marknadsrapporter

  • USA
  • Construction

  07 Feb 2023

  Government support sustains non-residential building activities

  Construction Industry Trends United Kingdom - 2023

  Marknadsrapporter

  • United Kingdom
  • Construction

  07 Feb 2023

  Labour shortage and higher wage costs are serious issues

  Construction Industry Trends Germany

  Marknadsrapporter

  • Germany
  • Construction

  07 Feb 2023

  A marked decline in residential construction activity

  Construction Industry Trends Netherlands - 2023

  Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Construction

  07 Feb 2023

  Increase in insolvencies, but from a historically low level

  Construction Industry Trends France - 2023

  Marknadsrapporter

  • France
  • Construction

  07 Feb 2023

  A substantial increase in business failures is expected

  Construction Industry Trends Spain - 2023

  Marknadsrapporter

  • Spain
  • Construction

  07 Feb 2023

  Woes in the residential construction segment

  Construction Industry Trends Italy - 2023

  Marknadsrapporter

  • Italy
  • Construction

  07 Feb 2023

  Structural weaknesses continue to impact credit risk

  Construction Industry Trends Poland - 2023

  Marknadsrapporter

  • Poland
  • Construction

  07 Feb 2023

  Freeze of EU funds severely affects civil engineering

  Ansvarsfriskrivning

  De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.