Global inkassogranskning

Den globala inkassogranskningen undersöker inkassostrategier hos företag och hur de hanterar förfallna fakturor. Den identifierar även faktorer som påverkar användandet av en extern inkassopartner.

 

 

Global Collections Revew Atradius Collections

 

 

I Global inkassogranskning finns det publikationer som är baserade på enkäter från nästan 6000 företag världen över och är  uppdelad i Europa, Amerika och Asien-Oceanen. Den årliga upplagan av publikationen ger insikt i ärenden som avser betydelsefulla områden av marknaden.

Recensionen tittar på varje regions största ekonomier och undersöker skuldindrivningens beteende i olika marknader och hur de behandlar försenade fakturor. Den identifierar även hur olika lokala faktorer påverkar företag med externa indrivningsföretag och regionala trender.

 

download icon red

 

Få din upplaga av Global Inkassogranskning.

 

Vad kan du hitta i vårt globala Inkassogranskning?

Rapporten omfattar 30 länder där vi undersökt inkassobeteendet på företag och hur de hanterar förfallna fakturor, samtidigt som vi identifierar faktorer som påverkar inkassoprocessen. I tillägg, detta omdöme undersöker potentiell utveckling av de tjänster som erbjuds av inkassobolag, förväntningar på de framtida förändringar av köparnas finansiella stabilitet och i kvaliteten på portföljen av  förfallna fordringar.

 

 case icon (blue)

 

Hantering av förfallna betalningar

Tendensen att handla på kredit är en vanlig metod som antagits för både inhemska och internationella B2B transaktioner. Detta avsnitt beskriver hur försenade betalningar kan påverka affärstransaktioner, där ju längre skulder förblir obetalda, desto lägre blir sannolikheten att man kan driva in det utestående beloppet. Företag försöker återfå sina obetalda fordringar med hjälp av interna resurser och när de misslyckas söker de hjälp av externa partners såsom inkassobolag. I vissa regioner är intern inkasso den mest föredragna metoden medan den är ineffektiv i andra. Företag föredrar då att anlita ett externt inkassobolag.

 

settings icon (blue)

 

Utveckling av inkassotjänster

Den globala inkassorapporten visar att inkassolösningar varierar mellan regionerna. I vissa länder är professionell service för indrivning av skulder fortfarande svårt att hantera medan det i andra är i ett moget stadium. Tredje parts inkassotjänster, rådgivning av rättslig inkasso och online-tillgång till ärenden är vanliga medan företag i vissa regioner söker sig till alternativa inkassotjänster, inklusive träning inom kredithantering och onlinebetalningar.

 

 paperplane icon (blue)

 

Inblick i framtiden

Förekomsten av förfallna fordringar har orsakat företag att skjuta upp sina egna betalningar till leverantörer, vidta särskilda åtgärder för att korrigera kassaflöde, att förlora intäkter och leta efter ytterligare finansiering. I detta avsnitt kommer du att hitta på vilket sätt indrivningen sker hos företag i din region, bland vilka är användningen av kreditförsäkring, kontrollera kreditvärdighet av köpare och övervaka köparnas kreditrisk. Företag i vissa regioner förväntar sig förbättringar hos sina kunders betalningsförmåga dvs. att de betalar sina fakturor i tid, i andra regioner förutspår företag framtida försämringar av ekonomisk säkerhet för sina kunder.

Tjänster

Atradius Collections erbjuder olika alternativ för ditt företags behov av kredithantering. Från kravbrev som skickas för er räkning till, enstaka inkassoärenden och hela vägen till helt outsourcade fordringar i namnet på kunden. Vårt mål är att stödja dig att driva in dina fordringar oavsett var i världen dina fakturor kan vara. Ta reda på mer om våra tjänster eller kontakta oss nu.

Relaterat innehåll

Internationella inkassohandboken

Den internationella inkassohandboken är ett nyckelverktyg för företag när det gäller att fatta beslut angående inkasso i andra länder.

Indrivning av fordran

Produkt

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

Hantering av kundfordringar

Produkt

Erbjuder professionell hantering av kundfordringar. Vi gör det möjligt för dig att fokusera på dina huvudaffärer, medan vi hjälper dig att bibehålla företroende i din kreditprocess.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.