Inkasso rapporter

Den internationella inkassohandboken används som ett nyckelverktyg när det gäller att fatta kloka affärsbeslut vid inkassering av fodringar i utlandet.

Rudi De Greve, Global Operations Director

Ta del av kommersiell inkassodata med Atradius Collections publikationer, som International Debt Collections Handbook och Global Collections Review.

Internationella inkassohandboken

Den internationella inkassohandboken är ett nyckelverktyg för företag när det gäller att fatta beslut angående inkasso i andra länder.

International Debt Collections Handbook 2019 - Atradius Collections

Global inkassogranskning

Den globala inkassogranskningen undersöker inkassostrategier hos företag och hur de hanterar förfallna fakturor. Den identifierar även faktorer som påverkar användandet av en extern inkassopartner.

GCR Atradius Collections
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.