Internationella inkassohandboken

Den internationella inkassohandboken är ett nyckelverktyg för företag när det gäller att fatta beslut angående inkasso i andra länder.

Atradius Collections Internationella inkassohandboken är en årlig publikation som förklarar skillnaderna och komplexiteten av landsspecifika inkassoärenden i detalj. Detta sammanfattar de olika stegen; frivilliga överenskommelser, finansiella regleringar avseende inkasso, rättsliga förfaranden och konkursförfaranden i mer än 51 länder.

 

 

 

Handbook magazine

 

 

 

Avseende varje land finns en snabb översiktsbild över den nuvarande ekonomiska situationen, inkluderat: BNP, stora industrier, import-export tillväxt och Atradius Collections lyckandegrad. Dessutom är lokala seder och förväntningar skissade i detalj tillsammans med rättsliga förhållningsregler.

Våra klienter har berättat för oss att de tycker att Handboken är ett ovärderligt och eftertraktat medel för att ta beslut i sina affärer.

 

 

 

 

download icon red

 

 

 

DOWNLOAD THE INTERNATIONAL DEBT COLLECTIONS HANDBOOK


  

Vad kan man förvänta sig att hitta i Inkassohandboken? 

Varje land post innehåller en bild av den aktuella lokala ekonomiska situationen, inklusive; BNP, stora industrier, import och export tillväxt och Atradius Collections framgång.

 

 icon opened email blue

 

Utomrättslig Fas

En beskrivning av varje land ger insikter i utom rättsliga förfaranden. Det förklarar lokalt inkasso seder såsom preskriptionstider, vanliga betalningssätt och anställning av en lokal agent för att fältbesök till gäldenärer under den utom rättsliga fasen. Det ger också en översikt över de intressen och inkasso kostnader som är gäldenärerna debiterad.

 

icon hammer blue

 

Rättsliga Förfaranden     

Värdefulla insikter ges på juridiska kravförfaranden, som avsevärt skiljer sig per land. Handboken förklarar skillnader och belyser roller av förfaranden, stämningar, domstolar, fogde och verkställighetsåtgärder i den rättsliga inkassoprocessen.

 

decreasing graph blue

 

Insolvens Förfaranden

Atradius Collections ger en komplett service och support till sina kunder i samtliga fall. Handboken beskriver inkasso förfaranden när en kund går i konkurs, med fokus på att minimera förluster. Konkursförfaranden är ofta långa, besvärliga och kan innehålla en ytterligare nivå av komplexitet när det handlar om en gäldenär i utlandet. Mest effektiva metoder när du gör anspråk mot inhemska och internationella konkurser diskuteras också.

Tillgängliga Tjänster

Atradius Collections erbjuder olika alternativ för kredithantering. Från kravbrev sända för kundens räkning, till inkassohantering, hela vägen fram till helt outsourcade fordringar. Vårt mål är att stödja er att återvinna obetalda fordringar varhelst i världen fakturorna kan vara. Ta reda på mer om våra tjänster eller kontakta oss nu.

   

 

Relaterat innehåll

Global inkassogranskning

Den globala inkassogranskningen undersöker inkassostrategier hos företag och hur de hanterar förfallna fakturor. Den identifierar även faktorer som påverkar användandet av en extern inkassopartner.

Fakta och siffror

Vi är ett av världens ledande kommersiella inkassobolag. Här är en sammanfattning av vår globala storlek, historia, framgångar och finansiella styrka.

Hantering av kundfordringar

Produkt

Erbjuder professionell hantering av kundfordringar. Vi gör det möjligt för dig att fokusera på dina huvudaffärer, medan vi hjälper dig att bibehålla företroende i din kreditprocess.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.