Publikationer

International Debt Collections Handbook

Internationell inkassohandbok

 • Argentina,
 • Australia,
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,

09 Sep 2019

Handbook magazine

The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

Inkasso rapporter

Ta del av kommersiell inkassodata med Atradius Collections publikationer, som International Debt Collections Handbook, Global Collections Review och Industry Trend Report.

Branschutvecklingsprognos

Få tillgång till en ögonblicksbild av kreditrisk och branschutveckling för 14 större branscher i över 25 länder. Prognosen baseras på Atradius underwriters bedömning.

IPF Teaser Weather Icon

Filtrera

efter land

Filtrera efter land

per sektor

Filtrera efter sektor

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

  Market Monitor Construction Sweden 2020

  Marknadsrapporter

  • Sweden
  • Construction

  10 Mar 2020

  Total investment in domestic construction decreased 4% in 2019.

  Market Monitor Construction Singapore 2020

  Marknadsrapporter

  • Singapore
  • Construction

  10 Mar 2020

  Lower global trade, ongoing trade policy uncertainty, less demand from China and the ICT downcycle have an immediate impact on Singapore's export-driven economy.

  Market Monitor Construction Australia 2020

  Marknadsrapporter

  • Australia
  • Construction

  10 Mar 2020

  Construction is a significant contributor to the Australian economy, accounting for 8.1% of GDP.

  Market Monitor Construction UK 2020

  Marknadsrapporter

  • United Kingdom
  • Construction

  10 Mar 2020

  Construction activity decreased towards the end of 2019 against the backdrop of weaker economic growth and political issues (shifting Brexit deadlines and a snap general election in December).

  Market Monitor Construction Poland 2020

  Marknadsrapporter

  • Poland
  • Construction

  10 Mar 2020

  According to Statistics Poland, output of construction and assembly works increased 2.6% in 2019.

  Market Monitor Construction Netherlands 2020

  Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Construction

  10 Mar 2020

  Dutch construction contributes approximately EUR 70 billion to, and accounts for 4.5% of GDP.

  Market Monitor Construction Italy 2020

  Marknadsrapporter

  • Italy
  • Construction

  10 Mar 2020

  According to the national association of construction companies (ANCE), in 2019 construction investment increased 1.7% year-on-year, to about EUR 130 billion.

  Market Monitor Construction France 2020

  Marknadsrapporter

  • France
  • Construction

  10 Mar 2020

  Growth of French GDP is expected to slow down further in 2020, and the outlook for the construction sector is rather subdued across all major segments.

  Market Monitor Construction Belgium 2020

  Marknadsrapporter

  • Belgium
  • Construction

  10 Mar 2020

  Despite low confidence and modest 1.2% GDP growth in 2019, the construction sector performed quite well in terms of volume, and value added increased more than 2%.

  Market Monitor Construction Spain 2020

  Marknadsrapporter

  • Spain
  • Construction

  10 Mar 2020

  Over the past years construction investment and valued added grew at a faster rate than GDP, benefitting from robust economic growth in Spain, increased foreign investment and low interest rates.

  Ansvarsfriskrivning

  De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.