Publikationer

International Debt Collections Handbook

Internationell inkassohandbok

 • Argentina,
 • Australia,
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,

09 Sep 2019

Handbook magazine

The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

Inkasso rapporter

Ta del av kommersiell inkassodata med Atradius Collections publikationer, som International Debt Collections Handbook, Global Collections Review och Industry Trend Report.

Branschutvecklingsprognos

Få tillgång till en ögonblicksbild av kreditrisk och branschutveckling för 14 större branscher i över 25 länder. Prognosen baseras på Atradius underwriters bedömning.

IPF Teaser Weather Icon

Filtrera

efter land

Filtrera efter land

per sektor

Filtrera efter sektor

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

  Market Monitor Food Ireland 2019

  Marknadsrapporter

  • Ireland
  • Food

  17 Dec 2019

  Despite efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain a hard Brexit remains a major threat, potentially leading to more insolvencies.

  Market Monitor Food Belgium 2019

  Marknadsrapporter

  • Belgium
  • Food

  17 Dec 2019

  In the Belgian food retail segment a comprehensive price war cannot be ruled out for the future, potentially forcing many businesses out of the market.

  Market Monitor Food Australia 2019

  Marknadsrapporter

  • Australia
  • Food

  17 Dec 2019

  The ongoing drought has put additional pressure on margins industrywide due to higher input costs, and many businesses are struggling to break-even.

  Market Monitor Food United Kingdom 2019

  Marknadsrapporter

  • United Kingdom
  • Food

  17 Dec 2019

  Larger players continue to push the supply chain on price and longer payment terms, adding cash flow challenges to mainly smaller food businesses.

  Market Monitor Food Netherlands 2019

  Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Food

  17 Dec 2019

  While businesses´ profits are still stable and financials mainly solid, environmental issues pose a potential major challenge for agriculture and food.

  Market Monitor Food Germany 2019

  Marknadsrapporter

  • Germany
  • Food

  17 Dec 2019

  Insolvencies are expected to increase by about 1%-2% in 2020, mainly in the troubled meat segment and the beverages and fruit & vegetables subsectors.

  Market Monitor Food Italy 2019

  Marknadsrapporter

  • Italy
  • Food

  17 Dec 2019

  The ongoing concentration process in the domestic market will increasingly put small retailers with a poor capacity to generate cash flow under pressure.

  Market Monitor Food France 2019

  Marknadsrapporter

  • France
  • Food

  17 Dec 2019

  A modest margin rebound, but commodity prices, price wars between retailers, changing consumer habits and difficulties in staff recruitment remain issues.

  Market Monitor Food Denmark 2019

  Marknadsrapporter

  • Denmark
  • Food

  17 Dec 2019

  While several Brexit postponenements have provided food exporters with sufficient time to adapt, small retailers suffer from market price pressure.

  Market Monitor Metals and Steel United Kingdom 2019

  Marknadsrapporter

  • United Kingdom
  • Metals,
  • Steel

  26 Nov 2019

  Domestic metals and steel demand is increasingly affected by subdued investment in the construction sector and a marked demand slowdown from automotive.

  Ansvarsfriskrivning

  De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.