"Naše zkušenosti s vymáháním prostřednictvím Atradius Collections byly velmi dobré, co se týče výsledku i poskytnuté podpory."

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Čiňte lepší obchodní rozhodnutí

Nový Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí je nyní k dispozici

11. vydání Průvodce je nyní k dispozici a zahrnuje 44 zemí.

Atradius Collections Vám poskytuje důležité informace o mezinárodním vymáhání pohledávek a podporuje tak Vaše podnikání. Nabízíme konkrétní postupy s detailními informacemi o vymáhání pohledávek, abyste se snáze zorientovali ve složitostech mezinárodního vymáhání.

Handbook magazine

Produkty

First Party Collections

First Party Collections umožňují profesionální správu pohledávek. Pomůžeme vám zaměřit se na vaše hlavní podnikatelské aktivity a zachovat důvěru ve vaše kreditní procesy.

Soudní vymáhání

Soudní vymáhání společnosti Atradius Collections vám pomůže podniknout právní kroky proti dlužníkovi, ať se nachází kdekoliv. Zajišťujeme profesionální rady a přístup do globální sítě právníků.

Kontrola faktur

Naše služba kontroly faktur je vytvořena na podporu faktoringových společností, aby jim pomohla prověřit pravost faktury, včetně zjištění vůle a schopnosti zákazníka zaplatit.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Řešení, které nabízíme skrze naši službu mimosoudního vymáhání pohledávek, vám pomůže udržet dobré obchodní vztahy s vašimi zákazníky

Insolvenční služby

Jako specialista na mezinárodní vymáhání pohledávek disponujeme právníky a profesionály po celém světě a díky tomu můžeme přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení, ať je dlužník kdekoliv.

Služby typu Standby

Naše služba typu Standby zajišťuje monitorování vámi financovaného portfolia pohledávek a v případě potřeby automaticky zahajujeme inkaso pohledávek v tuzemsku či zahraničí.

Co tvrdí naši zákazníci

Případová studie

V roce 2008 měla společnost Hewlett Packard problém.  Vymáhání pohledávek od B2B zákazníků si vybíralo nechtěnou daň na zdrojích společnosti a míry úspěšnosti byly spíše zklamáním. Proto se HP rozhodla pro outsoarcing složitějších případů na Atradius Collections.

“Pohledávky, které předáváme Atradius Collections, patří mezi ty nejobtížnější, ale i přes tento fakt dociluje velmi dobrých výsledků.”

Alex Gasca, HP Inc.

Office Desk HP Case study

Spolupracujeme s Vámi

Naše činnost je založena na nejlepší možné úrovni podpory našich zákazníků.

Account Manager

Armand Hessels

Armand Hessels
Pomáhat zákazníkům je skutečně motivující.

Co můžete očekávat od Account Managera společnosti Atradius:

Ke každému klientovi společnosti Atradius Collections je přiřazen konkrétní Account manager. Mimo fakt, že jsem vaše kontaktní osoba v rámci procesu vymáhání pohledávek, pomáhám koordinovat služby Atradius Collections tak, abych optimalizoval náš přístup k vám. Jsme schopni poskytovat informace z naší široké sítě kontaktů a dát vám přehled o současné situaci na globálních trzích.

Mou základní odpovědností je udržovat a rozvíjet vztahy se zákazníky a partnery a dosahovat hmatatelných výsledků. Kromě toho, že zajistím, abyste své peníze získali co nejrychleji a bez zbytečných problémů, vám také pomohu spravovat finance prostřednictvím minimalizace rizika a odpisů. Pomáhám například určovat, kde naše podpora může přinést pozitivní výsledek, a také poskytovat odborný názory na dluhovou prevenci.

S radostí poznávám potřeby svých klientů. Můj přístup je praktický a pracuji pilně, abych vybudoval vztahy založené na výsledcích a vzájemném respektu a porozumění. Jsem schopný zákazníkům pomoci a zlepšovat jejich situaci, a to je pro mě skutečně motivující. Procházet tímto procesem v mezinárodním prostředí mi přináší mnoho radosti.

Lepší obchodní rozhodnutí díky kvalitním

Country Report - Czech Republic 2016

Zpráva země

  • Česká republika
  • Zemědělství,
  • Doprava,

15 09 2016

2016_CR_Czech_Republic_Real_GDP_growth

While the economy is expected to slow down after a robust 4.6% in 2015, the forecast GDP growth rates of 2.5% in 2016 and 2.7% in 2017 are still solid.

Kontakt

Jméno: Služby Zákazníkům Česká republika
Tel.: +420 236 089 257
Email:

Atradius Collections je zastoupena v mnoha zemích světa.  Podívejte se na detaily místních poboček

Kontaktujte nás
Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.