"Naše zkušenosti s vymáháním prostřednictvím Atradius Collections byly velmi dobré, co se týče výsledku i poskytnuté podpory."

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Aktuální informace

Centra sdílených služeb

S více než 90 lety zkušeností a s více než 30 pobočkami po celém světě se Atradius Collections zavazuje v podporování Center sdílených služeb (Shared Services Center, SSC). 

Máme zákazníky po celém světě a spravujeme více než 90 000 případů ročně.

SSC - CZ

Produkty

Služby mimosoudního vymáhání pohledávek

Jak může mimosoudní vymáhání prospět vaší firmě?

Soudní vymáhání

Soudní vymáhání společnosti Atradius Collections vám pomůže podniknout právní kroky proti dlužníkovi, ať se nachází kdekoliv. Zajišťujeme profesionální rady a přístup do globální sítě právníků.

Insolvenční služby

Jako specialista na mezinárodní vymáhání pohledávek disponujeme právníky a profesionály po celém světě a díky tomu můžeme přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení, ať je dlužník kdekoliv.

Finanční Centrum sdílených služeb (SSC)

Dosáhněte vynikajících výsledků správy dlužných pohledávek díky vymáhání třetích stran pro Centra sdílených služeb (SSC), Globální obchodní služby (GBS) nebo Outsourcing obchodních procesů (BPO).

First Party Collections

First Party Collections umožňují profesionální správu pohledávek. Pomůžeme vám zaměřit se na vaše hlavní podnikatelské aktivity a zachovat důvěru ve vaše kreditní procesy.

Služby typu Standby

Naše služba typu Standby zajišťuje monitorování vámi financovaného portfolia pohledávek a v případě potřeby automaticky zahajujeme inkaso pohledávek v tuzemsku či zahraničí.

Co tvrdí naši zákazníci

Případová studie

V roce 2008 měla společnost Hewlett Packard problém. Vymáhání pohledávek od B2B zákazníků si vybíralo nechtěnou daň na zdrojích společnosti a míry úspěšnosti byly spíše zklamáním. Proto se HP rozhodla pro outsoarcing složitějších případů na Atradius Collections.

“Pohledávky, které předáváme Atradius Collections, patří mezi ty nejobtížnější, ale i přes tento fakt dociluje velmi dobrých výsledků.”

Alex Gasca, HP Inc.

Office Desk HP Case study

Spolupracujeme s Vámi

Naše činnost je založena na nejlepší možné úrovni podpory našich zákazníků.

Country Manager

Rád se zaměřuji na klienty.

Co můžete očekávat od Country Manager?

Jsem odpovědný za vedení poboček v České republice a Maďarsku. Mým primárním cílem je zajišťovat spokojenost našich zákazníků a rozvíjet nové obchodní vztahy. Práci s klienty má rád, aktivně jim naslouchám, předvídám jejich potřeby a zpracovávám na míru ušitá řešení. 

Případy k nám předané na vymáhání bereme za své a jsme plně odhodláni odvádět pro své klienty ty nejlepší výkony. Můj tým  je složen z odborníků ve své oblasti. Společně poskytujeme globální a profesionální služby vymáhání B2B pohledávek, které dokážeme také přizpůsobit individuálním potřebám každého klienta. S klienty komunikujeme jasnou a srozumitelnou řečí. 

Spokojenost klientů je pro nás vším, takže u nás zůstávají a rádi nás doporučují.
 

 

Operations Team Leader

Josef Bicanik

Josef Bicanik
Mým cílem je dosahovat nejlepších výsledků.

Co můžete očekávat od Operations Team Leader? 

Jsem primárně zaměřen na vedení svého oddělení vymáhání pohledávek, dosahování konkrétních výsledků, na budování dobrých vztahů s klienty a našimi partnery, kterými jsou zejména právní kanceláře a makléři. Naši specialisté na vymáhání pohledávek z české pobočky jsou zodpovědní za vymáhání B2B pohledávek za dlužníky, kteří mají sídlo v České a Slovenské republice. Ke svěřeným pohledávkám přistupujeme jako k vlastním. Vždy se snažíme vymoci co nejvyšší dlužnou částku, včetně příslušenství a nákladů za vymáhání. Pohledávky vymáháme po celém světě, a to mimosoudně, soudně a řešíme i insolvenční řízení. Naším zákazníkům rádi poskytujeme know how, za účelem zvýšení efektivity managementu jejich pohledávek ve spojení s našimi službami. Rovněž se zaměřujeme na školení zaměstnanců a na integraci nových technologií do systémů a procesů. Zásadní je pro nás i práce s informacemi o firmách, znalosti obchodních zvyků, ekonomického a právním prostředí, jelikož taková kombinace přispívá k co nejlepším výsledkům. 

 

Administrative Assistant

Marit Freriks

Marit Freriks
I ensure that every communication is delivered.

Co můžete očekávat od administrativního asistenta společnosti Atradius:

Náš tým administrativních asistentů zajišťuje, že veškeré účetní operace našich klientů probíhají hladce. Jako inkasní agentura řešíme spoustu dopisů a žádostí o kontakt. Mým úkolem je zajistit, že nic nepřehlédneme a veškeré písemnosti a dopisy budou předány té správné osobě a rychle vyřízeny.

Aby následné inkasní aktivity byly rychlé, je klíčové včasné dodání správných dokumentů a podkladů k vašim případům. Moje každodenní administrativní práce mimo jiné spočívá v:
•    podpoře zpracovávání nových případů
•    odpovídání na telefonické dotazy nebo jejich přesměrování
•    tvorbě nových účetních dokumentů pro zákazníky
•    zpracování pošty a rychlé vyřizování dopisů a dalších dokumentů
•    správě případů a kontrola příloh
•    digitalizaci tištěných dokumentů, což umožňuje rychlejší komunikaci

Naše úloha je zásadní pro optimalizaci práce našich kolegů a eliminaci zpoždění v administrativních úkonech pro naše klienty.

Inkasista

Atradius Debt Collector

Co můžete očekávat od inkasisty společnosti Atradius:

Inkasisté společnosti Atradius Collections jsou zodpovědní za vymáhání pohledávky. Obvykle se nacházíme v oblasti dlužníka a aktivně se snažíme vymoci co největší částku z pohledávky.

Jsem primárně zaměřen na budování vztahu se svými klienty, jednám s nimi s respektem a snažím se, aby se cítili pohodlně. Tím se stávám důvěryhodným partnerem a mohu poskytovat co největší podporu. K té patří rychlá reakce na jejich požadavky, předvídání jejich potřeb i schopnost být dobrým posluchačem.

Zákaznická podpora

Petra van Vorstenbosch

Petra van de Vorstenbosch
Klíčové je poskytování prvotřídních služeb!

Co můžete očekávat od pracovníka zákaznické podpory společnosti Atradius:

Jsem odpovědná hlavně za exportní portfolio svých klientů. To znamená, že jsem prostředníkem mezi mými klienty a kolegy v našich zahraničních pobočkách. Zajišťuji, aby moji kolegové měli pro vymáhání všechny potřebné informace a aby moji klienti byli průběžně informováni o svém případu.

Se svými klienty se raději scházím osobně, protože si myslím, že je to nejlepší způsob, jak vybudovat vztah. Kromě toho je pro mě velmi důležité vědět, co klienti potřebují. Tak jim mohu posloužit, jak nejlépe to jde, a splnit tak jejich očekávání.

Považuji za velmi důležité, že jsou mí klienti spokojeni s našimi službami. Chci vědět, co je pro mé klienty důležité, a chci naplňovat jejich potřeby a hledat pro ně vhodná řešení.

Account Manager

Karolina Kadlecova

Karolina Kadlecova
Pomáhat zákazníkům je skutečně motivující.

Co můžete očekávat od Account Managera společnosti Atradius:

Jako manažerka zákazníků pro českou a slovenskou klientelu společnosti Atradius Collections podporuji naše zákazníky při koordinaci našich služeb, tj. při řešení všech otázek souvisejících se smlouvami, potřebami zákazníků, procesem zahájení vymáhání pohledávek a používáním online systému. Tím zajišťuji, aby naše služby přinášely přesně to, co potřebujete. Využíváme naši rozsáhlou síť kontaktů, abychom shromažďovali informace a informovali vás o aktuální situaci na světovém trhu.

Zaměřuji se především na kontakt s klienty a partnery a na dosahování hmatatelných výsledků. Kromě toho, že se starám o to, abyste své peníze dostali co nejrychleji a nejplynuleji, pomáhám svým klientům také omezit odpisy a minimalizovat rizika. Například určuji, kde může naše podpora přinést pozitivní výsledky, a poskytuji poznatky o metodách prevence zadlužení.

Ráda poznávám potřeby svých klientů. Jsem zastáncem praktických řešení a snažím se budovat vztahy založené na výsledcích a vzájemném respektu. Jsem schopná svým zákazníkům pomoci a zlepšovat jejich situaci, a to je pro mě skutečně motivující. A procházet tímto procesem v mezinárodním prostředí mi přináší velkou radost.

Lepší obchodní rozhodnutí díky kvalitním

Debt Collections Handbook Czech Republic 2021

Příručka pro vymáhání pohledávek

  • Česká republika
  • Zemědělství,
  • Doprava,

11 10 2021

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations for debt collections in the Czech Republic.

Kontakt

Jméno: Služby Zákazníkům Česká republika
Tel.: +420 236 089 257
Email: inkaso.cz@atradius.com

Atradius Collections je zastoupena v mnoha zemích světa.  Podívejte se na detaily místních poboček

Kontaktujte nás

LinkedIn

Linkedin

Follow us on LinkedIn!

Atradius Collections on LinkedIn