"Naše zkušenosti s vymáháním prostřednictvím Atradius Collections byly velmi dobré, co se týče výsledku i poskytnuté podpory."

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Čiňte lepší obchodní rozhodnutí

Nový Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí je nyní k dispozici

13. vydání Průvodce je nyní k dispozici a zahrnuje 48 zemí.

Atradius Collections Vám poskytuje důležité informace o mezinárodním vymáhání pohledávek a podporuje tak Vaše podnikání. Nabízíme konkrétní postupy s detailními informacemi o vymáhání pohledávek, abyste se snáze zorientovali ve složitostech mezinárodního vymáhání.

Handbook magazine

Produkty

First Party Collections

First Party Collections umožňují profesionální správu pohledávek. Pomůžeme vám zaměřit se na vaše hlavní podnikatelské aktivity a zachovat důvěru ve vaše kreditní procesy.

Soudní vymáhání

Soudní vymáhání společnosti Atradius Collections vám pomůže podniknout právní kroky proti dlužníkovi, ať se nachází kdekoliv. Zajišťujeme profesionální rady a přístup do globální sítě právníků.

Kontrola faktur

Naše služba kontroly faktur je vytvořena na podporu faktoringových společností, aby jim pomohla prověřit pravost faktury, včetně zjištění vůle a schopnosti zákazníka zaplatit.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Řešení, které nabízíme skrze naši službu mimosoudního vymáhání pohledávek, vám pomůže udržet dobré obchodní vztahy s vašimi zákazníky

Insolvenční služby

Jako specialista na mezinárodní vymáhání pohledávek disponujeme právníky a profesionály po celém světě a díky tomu můžeme přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení, ať je dlužník kdekoliv.

Služby typu Standby

Naše služba typu Standby zajišťuje monitorování vámi financovaného portfolia pohledávek a v případě potřeby automaticky zahajujeme inkaso pohledávek v tuzemsku či zahraničí.

Co tvrdí naši zákazníci

Případová studie

V roce 2008 měla společnost Hewlett Packard problém.  Vymáhání pohledávek od B2B zákazníků si vybíralo nechtěnou daň na zdrojích společnosti a míry úspěšnosti byly spíše zklamáním. Proto se HP rozhodla pro outsoarcing složitějších případů na Atradius Collections.

“Pohledávky, které předáváme Atradius Collections, patří mezi ty nejobtížnější, ale i přes tento fakt dociluje velmi dobrých výsledků.”

Alex Gasca, HP Inc.

Office Desk HP Case study

Spolupracujeme s Vámi

Naše činnost je založena na nejlepší možné úrovni podpory našich zákazníků.

Account Manager

Armand Hessels

Armand Hessels
Pomáhat zákazníkům je skutečně motivující.

Co můžete očekávat od Account Managera společnosti Atradius:

Ke každému klientovi společnosti Atradius Collections je přiřazen konkrétní Account manager. Mimo fakt, že jsem vaše kontaktní osoba v rámci procesu vymáhání pohledávek, pomáhám koordinovat služby Atradius Collections tak, abych optimalizoval náš přístup k vám. Jsme schopni poskytovat informace z naší široké sítě kontaktů a dát vám přehled o současné situaci na globálních trzích.

Mou základní odpovědností je udržovat a rozvíjet vztahy se zákazníky a partnery a dosahovat hmatatelných výsledků. Kromě toho, že zajistím, abyste své peníze získali co nejrychleji a bez zbytečných problémů, vám také pomohu spravovat finance prostřednictvím minimalizace rizika a odpisů. Pomáhám například určovat, kde naše podpora může přinést pozitivní výsledek, a také poskytovat odborný názory na dluhovou prevenci.

S radostí poznávám potřeby svých klientů. Můj přístup je praktický a pracuji pilně, abych vybudoval vztahy založené na výsledcích a vzájemném respektu a porozumění. Jsem schopný zákazníkům pomoci a zlepšovat jejich situaci, a to je pro mě skutečně motivující. Procházet tímto procesem v mezinárodním prostředí mi přináší mnoho radosti.

Právní expert

Mark Niewold

Mark Niewold
Mým záměrem je dosahovat klientů dobrých výsledků.u

Co můžete očekávat od právního odborníka společnosti Atradius:

Jako podnikatel máte právo na zaplacení svého zboží a služeb. Právo a náš tým interních právníků a partnerů je na vaší straně.

Případy, které se musí řešit soudním sporem, mohou být složité, a to zvláště ty mezinárodní, u nichž je důležité dodržet místní právní předpisy. Mým úkolem je zajistit, že vaše společnost dodrží místní zákony, a zároveň dosáhnout co nejlepších výsledků a poskytnout vám kompletní přehled nákladů.

Poskytované poradenství se může lišit dle dané země, a dokonce dle jednotlivých případů v závislosti na konkrétních potřebách. Co však zůstává neměnné, je náš závazek poznat vaši společnost a cíle. Věříme, že vám díky úzké spolupráci s vámi a vybudování pevných vztahů zaměřených na dosažení vašich cílů dokážeme poskytnout tu nejlepší právní podporu.

Mým záměrem je dosahovat u klientů dobrých výsledků. To vždy nemusí znamenat vymožení plných 100 %. Někdy je pro klienta lepší dosáhnout finančního vypořádání, s nímž jsou spokojeny všechny strany (i dlužník).

Právní expert

Etienne Carpiaux

Etienne Carpiaux
Umím zajistit vysokou úroveň služeb!

Co můžete očekávat od právního odborníka společnosti Atradius:

Jako senior právní poradce úzce spolupracuji s našimi specialisty na dodržování předpisů a tím zajišťuji kvalitní korporátní správu, včetně monitorování dodržování předpisů, seznamování s nimi a poradenství. Kromě toho pracuji na smlouvách (produktových i obchodních) a poskytuji právní podporu. Důležitým aspektem mojí práce je zajištění, že práce společnosti Atradius je z právního hlediska v pořádku. Takto dokážeme lépe podporovat své klienty.

V rámci budování vztahů se zákazníky je naším klíčovým záměrem pomáhat jim vytvářet a zavádět interní kontrolu. Máme aktivní přístup k rozvoji systémů varování a pomáháme zavést normy a bezpečné struktury.

Administrative Assistant

Marit Freriks

Marit Freriks
I ensure that every communication is delivered.

Co můžete očekávat od administrativního asistenta společnosti Atradius:

Náš tým administrativních asistentů zajišťuje, že veškeré účetní operace našich klientů probíhají hladce. Jako inkasní agentura řešíme spoustu dopisů a žádostí o kontakt. Mým úkolem je zajistit, že nic nepřehlédneme a veškeré písemnosti a dopisy budou předány té správné osobě a rychle vyřízeny.

Aby následné inkasní aktivity byly rychlé, je klíčové včasné dodání správných dokumentů a podkladů k vašim případům. Moje každodenní administrativní práce mimo jiné spočívá v:
•    podpoře zpracovávání nových případů
•    odpovídání na telefonické dotazy nebo jejich přesměrování
•    tvorbě nových účetních dokumentů pro zákazníky
•    zpracování pošty a rychlé vyřizování dopisů a dalších dokumentů
•    správě případů a kontrola příloh
•    digitalizaci tištěných dokumentů, což umožňuje rychlejší komunikaci

Naše úloha je zásadní pro optimalizaci práce našich kolegů a eliminaci zpoždění v administrativních úkonech pro naše klienty.

Inkasista

Atradius Debt Collector

Co můžete očekávat od inkasisty společnosti Atradius:

Inkasisté společnosti Atradius Collections jsou zodpovědní za vymáhání pohledávky. Obvykle se nacházíme v oblasti dlužníka a aktivně se snažíme vymoci co největší částku z pohledávky.

Jsem primárně zaměřen na budování vztahu se svými klienty, jednám s nimi s respektem a snažím se, aby se cítili pohodlně. Tím se stávám důvěryhodným partnerem a mohu poskytovat co největší podporu. K té patří rychlá reakce na jejich požadavky, předvídání jejich potřeb i schopnost být dobrým posluchačem.

Zákaznický servis

Yvette Gray

Yvette Gray
Popsala bych se jako řešitel problémů.

Co můžete očekávat od pracovníka zákaznického servisu společnosti Atradius:

Náš prodejní tým a tým pro vztahy s klienty zajišťuje našim zákazníkům hladký průběh procesu od podpisu smlouvy až po následné poskytování služeb.

Rozvíjím vztahy se zákazníky a proto se zaměřuji na důvěru a porozumění.  Zákazníci mi důvěřují a moji kolegové rozumí jejich obchodním záležitostem, posuzují jejich potřeby a poskytují cenné rady a řešení, aby jim pomohli výrazně snížit pohledávky po splatnosti a zvýšit efektivitu jejich současných procesů.

Zákazníci společnosti Atradius hledají důvěryhodného partnera, který bude podporovat jejich kreditní procesy. Ať už naši zákazníci pracují v jedné nebo několika zemích, jsme schopni jim poskytnout globální službu na lokální úrovni. 

Mým základním cílem je zákazníkova spokojenost a zajištění opakované spolupráce a ziskovosti transakcí.  Značka Atradius Collections je pro mě důležitá a věřím, že umíme prokázat své základní hodnoty při každé činnosti, kterou děláme.

Zkrátka bych se definovala jako řešitel problémů. Jsem zde, abych vedla své kolegy, asistovala jim a vytvářela prostředí pro úspěch.

Zákaznická podpora

Petra van Vorstenbosch

Petra van de Vorstenbosch
Klíčové je poskytování prvotřídních služeb!

Co můžete očekávat od pracovníka zákaznické podpory společnosti Atradius:

Jsem odpovědná hlavně za exportní portfolio svých klientů. To znamená, že jsem prostředníkem mezi mými klienty a kolegy v našich zahraničních pobočkách. Zajišťuji, aby moji kolegové měli pro vymáhání všechny potřebné informace a aby moji klienti byli průběžně informováni o svém případu.

Se svými klienty se raději scházím osobně, protože si myslím, že je to nejlepší způsob, jak vybudovat vztah. Kromě toho je pro mě velmi důležité vědět, co klienti potřebují. Tak jim mohu posloužit, jak nejlépe to jde, a splnit tak jejich očekávání.

Považuji za velmi důležité, že jsou mí klienti spokojeni s našimi službami. Chci vědět, co je pro mé klienty důležité, a chci naplňovat jejich potřeby a hledat pro ně vhodná řešení.

Ředitel pobočky

Patrick Jans Atradius Collections

Patrick Jans
Rád se zaměřuji na klienty.

Co můžete očekávat od ředitele pobočky:

Jako ředitel pobočky pro Belgii jsem odpovědný za vedení naší belgické pobočky. Jdu příkladem a jsem vzorem pro všechny naše interní i externí zúčastněné strany. Kromě toho nesu odpovědnost za celkový výkon a výsledky. Mým primárním cílem je zajišťovat spokojenost našich zákazníků.

Na klienty se orientuji velmi rád a aktivně jim naslouchám, předvídám jejich potřeby a zpracovávám na míru ušitá řešení. Případy bereme za své a jsme plně odhodláni odvádět pro své klienty ty nejlepší výkony.

Můj tým je složen z odborníků ve své oblasti. Společně poskytujeme profesionální a individuální služby přizpůsobené potřebám každého klienta. S klienty komunikujeme jasnou a srozumitelnou řečí.

Zajišťuji dobré vztahy se stávajícími i potenciálními klienty a spokojenost všech klientů se službami, které poskytujeme, takže u nás rádi zůstávají a doporučují nás.

Lepší obchodní rozhodnutí díky kvalitním

Debt Collections Handbook Czech Republic 2019

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

  • Česká republika
  • Zemědělství,
  • Doprava,

09 09 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations for debt collections in the Czech Republic.

Kontakt

Jméno: Služby Zákazníkům Česká republika
Tel.: +420 236 089 257
Email:

Atradius Collections je zastoupena v mnoha zemích světa.  Podívejte se na detaily místních poboček

Kontaktujte nás
Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.