Jak pomáháme našim zákazníkům

Nejlepší způsob jak pomoci vašemu podnikání spočívá v poznání vašich problémů, cílů a potřeb. Přečtěte si, jak spolupracujeme s našimi zákazníky a co o nás řekli.

World Map

Colt Technology Services

Colt Technology Services očekává to nejlepší také od svých obchodních partnerů. Před třemi roky, nespokojena se svým tehdejším dodavatelem, si společnost vybrala Atradius Collections, aby se starala o správu jejích nezaplacených pohledávek. Jeden z důvodů byl, že Stefan Craciun úzce spolupracoval s Atradius Collections v jeho předchozím zaměstnání pro Hewlett Packard a odnesl si velice pozitivní zkušenost.
____________________________________________________________________________________

300x200 office desk

Hewlett Packard Inc.

V roce 2008 měla společnost Hewlett Packard problém.  Vymáhání pohledávek od B2B zákazníků si vybíralo nechtěnou daň na zdrojích společnosti a míry úspěšnosti byly spíše zklamáním. Proto se HP rozhodla pro outsoarcing složitějších případů na Atradius Collections.

_____________________________________________________________________________________

Paying Online 3x2

TIM SA

Atradius Collections se zaměřila na udržení dobrých vztahů s odběrateli a proto o ně společnost TIM SA nepřišla ani po zaplacení pohledávek.

Související obsah

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Produkt

Řešení, které nabízíme skrze naši službu mimosoudního vymáhání pohledávek, vám pomůže udržet dobré obchodní vztahy s vašimi zákazníky.

Často kladené otázky

Zde získáte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našich služeb a procesu vymáhání pohledávek.

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek je klíčový nástroj pro rozhodování ohledně vymáhání pohledávek v zahraničí.

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.