Collect@Net

Collect@Net je online platforma, která vám umožní získat přístup k našim odborným znalostem v oblasti vymáhání pohledávek a sledovat průběh našich inkasních aktivit.

Collect@Net spolupracuje s naší globální IT infrastrukturou a poskytuje jednu z nejintegrovanějších platforem v oboru. S podporou našich specialistů, kteří jsou rozmístěni v našich kancelářích po celém světě, dosáhnete rychlého zaplacení své pohledávky. Pokud jste pojištění u Atradius Crédito y Caución, budete mít ke všemu přístup prostřednictvím aplikace Atradius Atrium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network cable Atradius Collect@Net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití služeb vymáhání pohledávek od Atradius Collections nepoškodí vztah, který má společnost se svými odběrateli. 87% zákazníků společnosti Atradius Collections souhlasí s tím, že její služby pomáhají udržovat pozitivní vztahy s jejich odběrateli.

Raymond van der Loos
Ředitel, Atradius Collections

Jak funguje online správa vymáhání pohledávek?

Collect@Net můžete využít k snadnému a rychlému předání pohledávky na vymáhání a přenechat ji tak našim specialistům. Budete mít možnost komunikovat přímo s vaší kontaktní osobou v Atradius Collections a budete také moci sledovat průběh vymáhání online.

Collect@Net je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. To znamená, že budete průběžně informováni o stavu vašeho případu, ať jste kdekoliv ve světě. To může být obzvláště přínosné, pokud se váš dlužník nachází v jiném časovém pásmu.

Online management pohledávek – výhody pro vás

  • Collect@Net je dostupný v 16 jazycích
  • Využijte naše odborné znalosti, včetně znalosti odvětví a trhů, a také místních právních předpisů
  • Sledujte jednotlivé pohledávky prostřednictvím podrobné a plně stahovatelné historie případů
  • Zjednodušte si správu pohledávek
  • Přizpůsobte si a stáhněte si informace ve formátu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám (Word, Excel atd.)
  • Zvyšte efektivitu pomocí funkcí, jako je například hromadné nahrávání, které vám umožní předávat pohledávky najednou.

Související obsah

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Produkt

Řešení, které nabízíme skrze naši službu mimosoudního vymáhání pohledávek, vám pomůže udržet dobré obchodní vztahy s vašimi zákazníky.

Kontrola faktur

Produkt

Naše služba kontroly faktur je vytvořena na podporu faktoringových společností, aby jim pomohla prověřit pravost faktury, včetně zjištění vůle a schopnosti zákazníka zaplatit.

Soudní vymáhání

Produkt

Soudní vymáhání společnosti Atradius Collections vám pomůže podniknout právní kroky proti dlužníkovi, ať se nachází kdekoliv. Zajišťujeme profesionální rady a přístup do globální sítě právníků.

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.