Dlužíte za nezaplacené faktury?

Zjistěte si všechny nutné informace o naší společnosti Atradius Collections a možnostech uhrazení vašich dluhů.

Pro přehled vašich závazků můžete, navštívit portál Debtor@Net

Chceme vám pomoci vyrovnat vaše závazky. Zamezte dalším zbytečným výdajům a zaplaťte dlužnou částku ještě dnes. Pro přehled vašich závazků můžete, navštívit portál Debtor@Net.

Informace

Máte dluhy? Více informací o vašich možnostech můžete získat v dokumentu Často kladené otázky.

Přihlášení na stránky

Naše výkonné systémy Vám umožní spravovat Váš účet, smlouvy a další činnosti s tím spojené přehledně a s minimálním úsilím online. Pro zabezpečené přihlášení Vám poskytneme heslem chráněný přístup.

Kontakty

Atradius Collections má zastoupení ve 30 zemích světa.

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.