Dlužíte za nezaplacené faktury?

Zjistěte si všechny nutné informace o naší společnosti Atradius Collections a možnostech uhrazení vašich dluhů.

Pro přehled vašich závazků můžete, navštívit portál Debtor@Net

Chceme vám pomoci vyrovnat vaše závazky. Zamezte dalším zbytečným výdajům a zaplaťte dlužnou částku ještě dnes. Pro přehled vašich závazků můžete, navštívit portál Debtor@Net.

Informace

Máte dluhy? Více informací o vašich možnostech můžete získat v dokumentu Často kladené otázky.

Kontakty

Atradius Collections má zastoupení ve 30 zemích světa.

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.