Řešení stížností – Pomozte nám vylepšit naše služby

Zákaznický servis

Pro detaily o konkrétních pobočkách Atradius v těchto zemích se prosím podívejte na náš seznam kontaktů či seznam právních subjektů.

Závazek

Zaměstnanci Atradius, včetně představenstva, jsou odhodláni poskytovat efektivní systém pro správu stížností. Jsme si vědomi vašeho práva na vznesení stížnosti nebo pronesení poznámky k našemu výkonu a aktivně podporujeme zpětnou vazbu ohledně standardů našich služeb, produktů, procesů, systémů a zaměstnanců. Máme sepsána oficiální pravidla pro řešení stížností a také je pro tyto účely vyhrazen manažer pro stížnosti.

Férovost

Směrnice Atradius ohledně stížností a jejich řešení jsou založeny na principu spravedlivého práva a zajišťují férovost jak pro stěžovatele tak pro jakéhokoliv zaměstnance společnosti Atradius, jichž se stížnost týká. Přezkoumání stížnosti bude vždy objektivní a bude se jím zabývat zkušený člen týmu.

Kontaktní

Společnosti

StížnostVyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.