Kodex služeb

Kodex zákaznických služeb je náš příslib vůči Vám. Demonstruje náš závazek, že Vám poskytneme vysoce kvalitní služby a úroveň komunikace, podporu a poradenství.

Usilujeme o to, abychom Vám poskytovali služby jen na té nejvyšší úrovni, a to ve všem, co děláme. To je náš závazek k našim poskytovaným službám. Naplňujeme jím každý aspekt  našeho podnikání; od mravního chování počínaje, přes školení našich zaměstnanců, až po budování dobrých vztahů s klienty. 

Zjednodušujeme komunikaci

Náš specializovaný tým manažerů zákaznického servisu je vyškolený na zodpovídaní dotazů a požadavků od našich klientů rychle a efektivně. Tam, kde je to možné, Vám poskytneme přímý kontakt s jasnými kontaktními údaji. 

Dáváme si pozor a pravidelně vyhodnocujeme naši komunikaci, abychom si mohli být jisti, že dokážeme udržet naše vysoké standardy. Současně, ve vztahu k naší spolupráci, bychom Vám byli vděční, pokud byste nám poskytli také Vaši zpětnou vazbu a podělili se s námi o Vaše myšlenky a zkušenosti s našimi týmy. Jen díky Vaší zpětné vazbě se můžeme zlepšovat, proto si ceníme všech Vašich postřehů, o které se s námi podělíte.

 

 

 

 

 

Customer Service Charter

 

 

 

 

 

 

Zjednodušujeme smluvní administrativu

Poskytujeme vedení a podporu od správy Vaší pojistné smlouvy až po přístup a používání našich online systémů, jako je Atradius Atrium a Atradius Insights.

Usilovně pracujeme na tom, abychom snížili administrativu vyplývající z Vašich smluvních povinností na minimum, a v případě, že nastane čas na prodloužení Vaší pojistné smlouvy, se ujistíme, že je Vám tento proces jasný a že Vám byla potřebná dokumentace zaslaná včas.

Na každé faktuře, kterou Vám pošleme, bude jasně uvedené datum splatnosti, fakturovaná služba a kým byla tato služba dodaná.

Spolupracujeme na kreditních limitech

Zavazujeme se Vám, že Vám budeme poskytovat rozhodnutí o kreditních limitech včas a že Vás budeme informovat o průběhu jejich zpracování.

Rozhodnutí o kreditních limitech neděláme bez spolupráce s Vámi. Tam, kde je to potřeba, Vás požádáme o doplnění dodatečných informací o Vašich odběratelích a vezmeme do úvahy Vaše obchodní zkušenosti s nimi. Kromě toho tam, kde je to možné, se s Vámi podělíme o kreditní rating Vašich pojištěných odběratelů, abychom Vám pomohli s Vašimi procesy a postupy řízení rizik. V případě, že je nutné, abychom snížili nebo zrušili kreditní limit, budeme se snažit sdělit Vám tuto informaci o snížení/zrušení kreditního limitu v přiměřené oznamovací výpovědní lhůtě, abyste měli čas se na to připravit a mohli jste podniknout alternativní obchodní opatření (s výjimkou mimořádných okolností).

Snažíme se neslibovat nikdy nic, co nemůžeme splnit, a náš transparentní proces reklamace je navržený tak, aby Vám pomohl v případě, že potřebujete naše rozhodnutí přehodnotit.

Poskytujeme efektivní likvidaci škodných událostí, vymáhání pohledávek a služby pro odškodnění

Poskytneme Vám průvodce, který Vás povede a krok za krokem Vám vysvětlí, jak máte postupovat při hlášení škodné události a jak nás máte informovat o nezaplacených fakturách po splatnosti.

V průběhu procesu likvidace škodné události a vymáhání pohledávek s Vámi úzce spolupracujeme, poskytujeme Vám aktuální informace o Vašem případě a žádáme Vás o odsouhlasení způsobu vymáhání a o co nejkratší zabezpečení úhrad.

Jestliže není možné, abychom Vám vyplatili škodnou událost, anebo škodnou událost nemůžeme zaplatit v plné výši, dostanete od nás jasné vysvětlení s odůvodněním a právo na odvolání.

Budujeme vztahy s klienty

Věříme, že Vám můžeme poskytnout tu nejvyšší kvalitní podporu, pokud rozumíme Vašemu podnikání, Vaší strategii a trhu. Naši vysoce školení zaměstnanci jsou specialisté ve svém i ve Vašem poli působení a jsou podporováni programem trvalého udržování profesního rozvoje.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv problém, který s námi chcete prodiskutovat, kontaktujte, prosím, Vašeho správce pojistných smluv z oddělení zákaznického servisu. Případně můžete také kontaktovat naši centrálu:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 3355

Nebo si vyhledejte kontaktní údaje na všechny naše pobočky zde.

 

Podívejte se na Kodex zákaznických služeb .