Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek je klíčový nástroj pro rozhodování ohledně vymáhání pohledávek v zahraničí.

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek od společnosti Atradius Collections je každoroční publikací, která podrobně vysvětluje různorodost a složitost specifických přístupů k vymáhání pohledávek v různých zemích. Součástí jsou popisy různých stupňů mimosoudního vymáhání, finanční nařízení týkající se vymáhání a postupy soudního a insolvenčního řízení ve více než 51 zemích světa.

 

 

 

Handbook magazine

 

 

 

 

Každá část obsahuje stručný popis současné ekonomické situace dané země, např. HDP, hlavní odvětví, vývoj dovozu a vývozu a míra úspěšnosti vymáhání společnosti Atradius Collections. Kromě toho jsou podrobně nastíněny místní zvyky a očekávání spolu s právním rámcem, na který věřitelé musí brát zřetel při své snaze inkasovat pohledávky.

Naši klienti tvrdí, že příručku považují za neocenitelný a velmi žádaný nástroj řídících pracovníků v odvětví inkasa pohledávek a kreditního managementu.

 

 

 

 

 

download icon red

 

 

 

ZÍSKEJTE POSLEDNÍ ČÍSLO MEZINÁRODNÍHO PRŮVODCE VYMÁHÁNÍM POHLEDÁVEK.
  
 

Co můžete očekávat od Průvodce vymáháním pohledávek?

Informace o každé zemi zahrnují přehled o aktuálních ekonomických podmínkách včetně; HDP, hlavních odvětvích, růstu importu a exportu a míry úspěšnosti vymáhání Atradius Collections.

 

 

 icon opened email blue

 

 

Mimosoudní fáze

Popis každé země dává nahlédnout do procesů mimosoudního vymáhání. Vysvětluje místní zvyky při vymáhání pohledávek jako jsou např.  promlčecí lhůty, obvyklé platební metody a použití místního agenta za účelem osobních návštěv dlužníků. Také dává přehled o úrocích z prodlení a nákladech na vymáhání, které jsou účtovány dlužníkovi.

 

 

icon hammer blue

 

 

Soudní řešení

Příručka poskytuje cenné rady ohledně soudních řešení, které se země od země dosti liší. Dále také vysvětluje důležité rozdíly a zdůrazňuje roli procesních pravidel, soudních nařízení, soudů, exekutorů a donucovacích prostředků při soudních řešeních.

 

 

decreasing graph blue

 

 

Insolvenční služby

Atradius Collections poskytuje kompletní služby při správě pohledávek v insolvenčním řízení. Příručka popisuje inkasní postupy, pokud klient skončí v úpadku, s důrazem na minimalizaci ztrát. Postup při úpadku je často zdlouhavý a těžkopádný, a je o to náročnější, pokud se odehrává v zahraničí. Příručka popisuje nejefektivnější procesy, pokud dojde k insolvenčnímu řízení v tuzemsku nebo zahraničí.

Dostupné služby

Atradius Collections nabízí různé služby pro kreditní řízení podniků. Od dopisů zasílaných naším jménem za klienta, řešení jednotlivých případů, až po outsoarcing pohledávek jménem klienta. Naším cílem je pomoci klientům s inkasem jejich pohledávek kdekoliv na světě. Zjistěte více o našich službách nebo nás kontaktujte.

Související obsah

Globální přehled o vymáhání

Globální přehled o vymáhání pohledávek zkoumá inkasní aktivity podniků a jak se vypořádávají s fakturami po splatnosti. Také identifikuje faktory ovlivňující využití externích inkasních partnerů.

Soudní vymáhání

Produkt

Soudní vymáhání společnosti Atradius Collections vám pomůže podniknout právní kroky proti dlužníkovi, ať se nachází kdekoliv. Zajišťujeme profesionální rady a přístup do globální sítě právníků.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Produkt

Řešení, které nabízíme skrze naši službu mimosoudního vymáhání pohledávek, vám pomůže udržet dobré obchodní vztahy s vašimi zákazníky.