Novinky

Zůstaňte informováni nejnovějšími zprávami, aktualizacemi a zasvěceným obsahem o tom, jak úspěšně spravovat vymáhání B2B pohledávek.

Dělejte chytřejší obchodní rozhodnutí.

Jako váš strategický partner při správě pohledávek s Vámi sdílíme naše postřehy.

Centrum sdílených služeb a správa pohledávek

Vymáhání pohledávek v období po pandemii je pro společnosti po celém světě značnou výzvou.

SSC - CZ

Úspěšnost vymáhání v České republice

Úspěšnost vymáhání nesplácených pohledávek klesá. Ke svým penězům se kvůli potížím obchodních partnerů dostávají čím dál obtížněji i firmy, kterým se krize jinak vyhnula

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.