Často kladené otázky

Zde získáte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našich služeb a procesu vymáhání pohledávek.

                             

Jak vymáháte nezaplacené pohledávky?

Náš proces vymáhání se liší dle země, kde se nachází dlužník, a vychází z místních specifik včetně právních předpisů a ze zkušeností Atradius Collections. Proces mimosoudního vymáhání se skládá z kombinace písemných upomínek, e-mailů, SMS, telefonických hovorů a osobních návštěv.

Ve všech zemích je první upomínka zaslána do 48 hodin od obdržení případu s následným telefonátem, v závislosti na zemi a výši pohledávky, mezi 1 až 10 dny po odeslání první upomínky. Nedostaneme-li okamžitou kladnou odpověď, je dlužník opakovaně telefonicky kontaktován, jsou mu odesílány další upomínky a výzvy v různých intervalech, případně provádíme osobní návštěvu.

Jak kontaktujete dlužníka?

Snažíme se kontaktovat dlužníka prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, osobně a někdy i faxem, v závislosti na informacích o dlužníkovi, které jsou k dispozici. Snažíme se aktivně vyhledat další informace, abychom se dostali do styku s dlužníkem. V některých případech volíme osobní návštěvu.

Vymáháte i starší pohledávky?

Při vymáhání pohledávek, čas opravdu znamená peníze. Můžeme přijmout starší pohledávky na vymáhání, nicméně šance na vymožení výrazně klesá s jejím stářím. I z tohoto důvodu je provize u pohledávek, u nichž jsou nejstarší faktury více jak 180 dní po splatnosti, nepatrně vyšší.

Můžeme vám svěřit více pohledávek?

Ano, samozřejmě. Můžete k nám předat tolik pohledávek, kolik potřebujete.

Jak funguje soudní vymáhání?

Pokud neuspějeme v mimosoudní fázi, posoudíme možnost podání žaloby dle informací získaných v mimosoudní fázi, finanční situace dlužníka, stáří a výše dluhu, pravděpodobných nákladů soudního řízení, dostupné dokumentace a pravděpodobné šance na úspěch. Časové rozpětí a náklady na soudní řízení se budou lišit v závislosti na zemi dlužníka a velikosti dluhu. Definitivní rozhodnutí pokračovat v soudním řízení je vždy na našich zákaznících. Náklady na soudní řízení musí být naším zákazníkem předem odsouhlaseny a jsou účtovány vedle odměny z vymožené částky.

Jak dlouho trvá vymáhání?

Naše mimosoudní vymáhání trvá obvykle v průměru zhruba 90 dní. Nicméně časovou náročnost může ovlivnit mnoho aspektů, jako je například dlužníkova ochota spolupracovat, komplikovanost případu, solventnost dlužníka, existence sporu atd. Pokud nebudeme úspěšní v mimosoudní fázi, poskytneme vám naše doporučení pro další kroky.

Existuje minimální velikost pohledávky?

Ne. Některé pohledávky se však nemusí vyplatit vymáhat vzhledem k jejich velikosti a vynaloženým nákladům.

Zaplatím provizi, pokud vymáhání ukončíme?

Pokud se rozhodnete případ po nějaké době od předání odvolat navzdory našemu doporučení pokračovat v mimosoudní fázi, můžeme aplikovat poplatek za předčasné stažení případu. Vždy záleží na konkrétním stavu případu. Případ však můžete uzavřít bez jakýchkoliv dalších nákladů po skončení mimosoudní fáze, pokud si nepřejete pokračovat soudním případně insolvenčním řízením.

Je nutné něco platit předem?

U exportních případů účtujeme dle země dlužníka vstupní poplatek. Poté se již naše odměna odvíjí pouze od skutečně vymožené částky.

Co je Collect@Net?

Tato bezplatná online aplikace umožňuje celou řadu funkcí. Můžete:

•           Ověřit aktuální stav jakéhokoliv předaného případu

•           Podívat se na historii případů

•           Kontaktovat inkasistu vymáhajícího váš případ

•           Vytvářet reporty a analýzy

Koho máme kontaktovat pro nové informace?

Můžete kontaktovat buď inkasistu přes Collect@Net nebo pracovníka zákaznického servisu.

Jaké informace ode mě potřebujete?

Obvykle nám do začátku postačí identifikace a kontakty na dlužníka, aktuální dlužné saldo, případně faktury a další dokumenty (smlouvy, dodací listy atp.).

Jaká je odměna v případě úspěšného vymožení?

Účtujeme si provizi ze skutečně vymožené částky. Mimo jistinu vymáháme také tzv. příslušenství pohledávky (úroky a zákonné náklady za vymáhání), které si u exportních případů ponecháváme jako součást odměny.

V případě pohledávek, u nichž jsou nejstarší faktury více jak 180 dní po splatnosti, bude po úspěšném vymožení účtována mírně vyšší provize nad rámec standardních sazeb.

Mohu pohledávky předat online?

Ano, naše online aplikace Collect@Net umožňuje předávat případy přes Internet. Můžete předat více pohledávek najednou.

Jaké služby nabízíte?

Nabízíme komplexní služby v oblasti inkasa obchodních pohledávek. Od mimosoudního a soudního vymáhání, po služby v oblasti insolvencí. Dále nabízíme specializované služby vhodné pro velké finanční instituce.

Klikněte zde pro přehled našich služeb, kontaktujte nás.

Související obsah

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek je klíčový nástroj pro rozhodování ohledně vymáhání pohledávek v zahraničí.

Collect@Net

A Collect@Net egy olyan online felület, amely lehetővé teszi ügyfeleink számára a behajtási szolgáltatás elérését és behajtási tevékenységünk nyomon követését az átadott ügyekben.

Peren kívüli adósságbehajtás

Produkt

Segítünk előremozdítani és megtartani a pozitív munkakapcsolatot Ügyfeleivel peren kívüli követelésbehajtási szolgáltatásainkkal.