First Party Collections

First Party Collections umožňují profesionální správu pohledávek. Pomůžeme vám zaměřit se na vaše hlavní podnikatelské aktivity a zachovat důvěru ve vaše kreditní procesy.

Order-to-cash

Neproplacené faktury se mohou stát normální součástí podnikatelských aktivit. Díky kvalitní správě portfolia pohledávek se však většina nezaplacených faktur v pohledávky nepromění. Služba First Party Collections společnosti Atradius Collections vám dává příležitost využít dovednosti našeho profesionálního inkasního týmu, abyste mohli věnovat čas své hlavní podnikatelské činnosti.

Jak může First Party Collections společnosti Atradius pomoci zamezit nedobytným pohledávkám

Rané vYmáhání

Posílání upomínek k zaplacení faktur vašim zákazníkům je pouze jedním z několika efektivních kroků, které mohou zajistit, aby byla faktura včas zaplacená. Náš tým zajistí profesionální zastoupení vaší společnosti a včasnou komunikaci s vaším zákazníkem. Kromě služby upomínání zákazníků pro všechny vaše faktury vám můžeme pomoci vylepšit vaše postupy i dojem, který vaše podnikání vyvolává. 

Naše časné zásahy a služby zahrnují:

 • Kompletní řízení projektu – náš aktivní přístup vytváří systémy, které poskytují kompletní přehled a pomáhají zabránit tomu, aby nezaplacené faktury nezůstaly bez povšimnutí.
 • Nastavení automatické ERP výměny informací – náš software plánování podnikových zdrojů pomáhá rozproudit procesy a umožňuje synchronizované podávání zpráv o platbách napříč portfoliem.
 • Přizpůsobení inkasního procesu – náš vyškolený personál poskytuje službu přizpůsobenou vašim potřebám včetně profesionálního zastoupení vaší společnosti a včasné komunikace s vaším zákazníkem.
 • Testování, vývoj a překlad – všechny procesy jsou testovány ve fázi vývoje a tím je zajištěno hladké fungování v praxi. Kromě toho je v případě potřeby vašemu personálu poskytována podpora a školicí materiál v jejich jazyce.

Všechny služby jsou poskytovány místním týmem společnosti Atradius Collections. Mezi naše služby First Party Collections patří:

 • Inkasní aktivity, včetně rychlé platby vymožených peněz ve více měnách na váš účet
 • Registrace a řešení sporů
 • Monitoring splátkových kalendářů
 • Zasílání kopií faktur
 • Řešení nepřiřazených plateb
 • Blokování objednávek
 • Posílání upomínek (poslední výzvy k úhradě)

Pokud není faktura zaplacena ani po uplatnění postupů First Party Collections, je náš profesionální inkasní tým dobře připraven na vystupňování inkasních procesů od počátečních aktivit mimosoudního vymáhání přes soudní řízení a v případě potřeby až po insolvenční služby.

Kontaktujte nás