Insolvenční služby

Jako specialista na mezinárodní vymáhání pohledávek disponujeme právníky a profesionály po celém světě a díky tomu můžeme přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení, ať je dlužník kdekoliv.

 

Order-to-cash

Uplatnění nároků vůči tuzemským a zahraničním dlužníkům v úpadku

 

Insolvenční služby

 

Pokud váš zákazník vyhlásil úpadek před zaplaceném vašeho zboží nebo služeb, můžete minimalizovat své ztráty v insolvenčním řízení. To bývá často zdlouhavý a náročný proces a může se stát ještě složitějším, pokud se jedná o dlužníka v zahraničí.

Náš zkušený tým insolvenčních profesionálů a právníků je rozmístěn všude po světě a poskytne vám podporu pro přihlašování jak tuzemských, tak zahraničních pohledávek.

Do insolvenčních služeb patří:

  • Vedení a podpora v různých mezinárodních procesech přihlášení pohledávky.
  • Rychlá akce – pokud se společnost dostane do likvidace, je důležité pohledávku rychle přihlásit a tím zvýšit šanci na vypořádání.
  • Přihlášení pohledávky – přihlásíme za vás pohledávku, budeme sledovat stav a poskytovat vám o něm zprávy.
  • Odstranění překážek spojených s mezinárodními insolvencemi jako jsou různé právní předpisy, jazyk a místní postupy.

Kontaktujte nás