Kontrola faktur

Naše služba kontroly faktur je vytvořena na podporu faktoringových společností, aby jim pomohla prověřit pravost faktury, včetně zjištění vůle a schopnosti zákazníka zaplatit.

 

Order-to-cash

 

Atradius Collections podporuje faktoringové společnosti službou kontroly faktur

 

 

Kontrola faktur

 

 

Kontrola faktur je pro faktoringové společnosti jednoduchý a nákladově efektivní způsob, jak prošetřovat obchodní transakce a faktury podané klienty nebo potenciálními klienty.

Okolnosti, za jakých jako faktoringová společnost můžete chtít ověřit faktury, jsou například tyto:

  • prověření pravosti faktur před nabídkou financování dodavateli
  • program průběžné kontroly faktur od klienta
  • zhodnocení portfolia pohledávek klienta pro posouzení kreditního managementu klienta

Kontrola faktur přináší cenné údaje o stavu faktury a upozorňuje na případné sporné pohledávky nebo nedodané zboží.

Zmírňování globálních obchodních rizik 

Naše služba kontroly faktur Atradius Collections se vztahuje na transakce a faktury v 96 % zemích světa.

Využívání kontroly faktur vám pomůže:

  • předcházet podvodům
  • zvýšit schopnost financování nebo převzetí rizika klientova portfolia
  • vylepšit proces řízení rizika a minimalizovat operační ztráty
  • získat větší jistotu při financování mezinárodního obchodu

Správa vašeho účtu online

Naše globálně integrovaná online platforma Collect@Net umožňuje přístup k nejnovějším aktualizacím stavu a zprávám o vašem portfoliu. Kromě snadného použití a přístupu 24 hodin denně 7 dní v týdnu umožňuje Collect@Net nahrávat celkové soubory s kontakty a dostávat aktualizace stavu o kontrolovaných fakturách.

Dementi

Kontaktujte nás

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.