Služby typu Standby

Naše služba typu Standby zajišťuje monitorování vámi financovaného portfolia pohledávek a v případě potřeby automaticky zahajujeme inkaso pohledávek v tuzemsku či zahraničí.

Služby typu Standby Atradius Collections: zvýšení bezpečnosti a´asset-backed securitisation

 

Služba Standby

Rychlá akce v případě, že váš zákazník vykazuje finanční problémy, je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak minimalizovat riziko nezaplacení.

Proto jsou naše služby typu Standby vytvořeny tak, aby monitorovaly rating vašeho zákazníka a trhu, a při jakémkoliv předem definovaném podnětu byly připraveny na akci. Lze je uplatnit v jakékoliv fázi O2C cyklu, od fakturace po soudní spor.

Tato služba je k dispozici jako jednotlivý modul nebo jako kompletní řešení. Pokud se váš zákazník dostane do finančních problémů, tak spustíme tuzemské nebo  mezinárodního vymáhání v předem stanoveném časovém úseku (obvykle dochází k aktivaci do 48 hodin).

Naše služby typu Standby poskytují doplňkové zabezpečení a umožňují finančním institucím a faktoringovým společnostem nabízet ´asset-backed securitisation´ s pohledávkami po celém světě.
 

Kontaktujte nás