Služby typu Standby

Naše služba typu Standby zajišťuje monitorování vámi financovaného portfolia pohledávek a v případě potřeby automaticky zahajujeme inkaso pohledávek v tuzemsku či zahraničí.

Služby typu Standby Atradius Collections: zvýšení bezpečnosti a´asset-backed securitisation

 

Služba Standby

Rychlá akce v případě, že váš zákazník vykazuje finanční problémy, je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak minimalizovat riziko nezaplacení.

Proto jsou naše služby typu Standby vytvořeny tak, aby monitorovaly rating vašeho zákazníka a trhu, a při jakémkoliv předem definovaném podnětu byly připraveny na akci. Lze je uplatnit v jakékoliv fázi O2C cyklu, od fakturace po soudní spor.

Tato služba je k dispozici jako jednotlivý modul nebo jako kompletní řešení. Pokud se váš zákazník dostane do finančních problémů, tak spustíme tuzemské nebo  mezinárodního vymáhání v předem stanoveném časovém úseku (obvykle dochází k aktivaci do 48 hodin).

Naše služby typu Standby poskytují doplňkové zabezpečení a umožňují finančním institucím a faktoringovým společnostem nabízet ´asset-backed securitisation´ s pohledávkami po celém světě.
 

Kontaktujte nás

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.