Soudní vymáhání

Soudní vymáhání společnosti Atradius Collections vám pomůže podniknout právní kroky proti dlužníkovi, ať se nachází kdekoliv. Zajišťujeme profesionální rady a přístup do globální sítě právníků.

 

Order-to-cash

 

Soudní vymáhání Atradius Collections: podpora soudního vymáhání pohledávek napříč světem

 

Soudní vymáHání pohledávek

 

Náš tým pro soudní vymáhání se zaměřuje na podporu při překonávání úskalí právních kroků vedených proti vašim dlužníkům. To je často nejlepší cesta poté, co selhaly veškeré pokusy mimosoudního vymáhání pohledávek, ale má také specifické potíže. Mezi ně patří jazyková bariéra a různé zákony v různých jurisdikcích či využití vhodných právních kroků vymáhání, např. práce exekutorů.

Právní oddělení Atradius Collections má k dispozici síť právnických firem, které vám umožní započít právní kroky v 96 % zemích světa.

Kromě toho vám náš právnický tým poskytne profesionální rady o proveditelnosti vašich právních kroků a náhled na očekávaný výsledek. Náš tým je jako integrovaná síť pro poskytování flexibilních mezinárodních řešení a nabízí specializované a místně lokalizované odborné zázemí. To zahrnuje různé jednotlivé obchodní kultury, zákony a nařízení.

Mezi naše služby soudního vymáhání patří:

  • rady o možných právních krocích a očekávaném výsledku
  • zpřístupnění naší sítě advokátních kanceláří, vědomostí a zkušeností
  • soudní vymáhací aktivity (exekuce, žaloby a donucovací opatření)
  • podpora vaší společnosti při procesu soudního vymáhání
  • nákladově efektivní kroky díky předjednaným preferenčním sazbám

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek od společnosti Atradius Collections

Mezinárodního průvodce vymáháním pohledávek publikujeme, abychom vám poskytli doplňkovou podporu v pochopení složitějších aspektů soudního vymáhání. Příručka obsahuje přehled jak mimosoudních, tak soudních procedur ve 42 zemích a získat ji můžete na vyžádání. Kontaktujte nás a získejte Mezinárodního průvodce vymáháním pohledávek.

Kontaktujte nás

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.