International inkassohåndbog

Den internationale inkassohåndbog er et afgørende værktøj når der skal træffes den rigtige beslutning om inkasso i udlandet.

Vores International Inkassohåndbog er en årlig publikation, som i detaljer forklarer diversiteten og kompleksiteten omkring inkasso i forskellige lande. Dette omfatter de forskellige stadier af udensretslig inkasso, finansielle regulativer om inkasso, retslig inkasso og insolvensprocedurer i mere end 51 lande.

 

 

 

 

Handbook magazine

 

 

 

 

For hvert land vises et øjebliksbillede af den økonomiske situation på lokalplan, herunder: BNP, største brancher, vækst i import/eksport og Atradius Collections’ succesrate. Desuden er lokale skikke og forventede resultater detaljeret beskrevet sammen med de rammer, som kreditorerne arbejder under, når de arbejder med at inddrive tilgodehavender.

Vores kunder fortæller os, at de betragter håndbogen som et uvurderligt og meget efterspurgt værktøj for beslutningstagere i inkasso- og kreditstyrringsbranchen.

Hent et kopi af den seneste International inkassohåndbog :

 

 

download icon red

 

DOWNLOAD INTERNATIONAL INKASSOHÅNDBOG 
  
 

Hvilke information finder du i vores inkassohåndbogen?

For hvert land vises et snapshot af den aktuelle økonomiske situation inklusiv BNP, hovedindustrier, import-eksport vækst og Atradius Collections inddrivelsesrate.

 

 icon opened email blue

 

Udenretslig inkasso

For hvert land gives der indsigt i deres udenretslige inkassoproces. Håndbogen beskriver lokal inkasso praksis såsom forældelsesperioden, almindelige betalingspraksis og mulighed for besøg hos skyldner af en lokal partner, i den udenretslige fase. Håndbogen giver også et overblik over de renter og inkassoomkostninger som kan opkræves hos skyldner. 

 

icon hammer blue

 

Retslig inkasso

Værdifuld indsigt i den retslige procedurer som ændrer sig væsentligt fra land til land. Håndbogen forklarer forskellene og fremhæver regler, lovgivninger, civil og fogedretslige procedure i den retslige inkassoproces.

 

decreasing graph blue

 

Insolvensprocedure

Atradius Collections leverer en komplet service og support til deres kunder i alle sager. Håndbogen beskriver inkasso procedurer med fokus på minimering af tab, når en skyldner går konkurs. Insolvensprocedurer er ofte lange og besværlige, samt kan være komplekse, når det omhandler udenlandske skyldner. De mest effektive muligheder for at anmelde krav i ind-og udenlandske konkurser er findes ligeledes i håndbogen.

Tilgængelige services

Atradius Collections tilbyder forskellige muligheder for kredit styring.  Vi tilbyder alt fra rykkerservice på kundens vegne, til behandling af enkeltstående inkassosager med fuld inkassoprocess, og mulighed for at kunden kan outsource deres tilgodehavender til behandling i kundens eget navn. Vores formål er, at inddrive forfaldne tilgodehavender uanset hvor skyldner måtte befinde sig. Find ud af mere omkring vores services eller kontakt os nu.

Relateret indhold

Global inkassoanalyse

Vores Global inkassoanalyse giver indsigt i virksomhedsadfærd i forbindelse med inkasso og håndtering af forfaldne fordringer, samt viser faktorer der påvirker brugen af ekstern inkassopartner.

Retslig inkasso

Løsning

Atradius’ retslige inkasso hjælper med at anlægge sager mod debitorer i hele verden, yder professionel rådgivning, estimerer et forventet resultat og giver adgang til et globalt netværk af advokater.

Rykkerservice

Løsning

Vores rykkerservice tilbyder professionel inddrivelse af tilgodehavender. Vi giver mulighed for at fokusere på jeres kerneaktiviteter, samtidig med, at I opretholder tilliden til jeres kreditstyring.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.