Top 5 powodów nieregulowania zobowiązań

Odzyskiwanie należności od klientów B2B może być dużym wyzwaniem. Poznaj skuteczne sposoby radzenia sobie z 5 najczęstszymi wymówkami dłużników.

Asian office worker | Atradius

Niestety niektóre firmy wymyślają wymówki, aby usprawiedliwić opóźnienia w płatnościach. Na szczęście większość tych firm używa podobnych wymówek dla nienadążania z płatnościami. Wiedząc jakich powodów opóźnień w zapłacie można się spodziewać, łatwiej jest przygotować sposób działania prowadzący do osiągnięcia porozumienia z klientami.

1. Płatność jest już w drodze

W takiej sytuacji należy poprosić o dowód wpłaty, informację o dacie dokonania płatności oraz osobie zatwierdzającej płatności, itd. Jeśli płatność nie wyszła, nie będą w stanie podzielić się tymi szczegółami. 

2. Osoba odpowiedzialna za płatności jest na urlopie

Jest to bardzo popularna wymówka w okresie wakacyjnym. Radzimy dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za płatności podczas nieobecności tej osoby. Jedynie wywarcie presji oraz podkreślenie jak ważna jest ta sprawa sprawi, że osoba poczuje, że wstrzymywanie płatności jest działaniem na niekorzyść firmy.

3. Nigdy nie otrzymaliśmy Państwa faktury / zgubiliśmy ją – czy mogą Państwo wysłać kopię faktury?

Radzimy dowiedzieć się czy jest to jedyna przyczyna braku płatności i natychmiast przesłać kopię faktury. Jeżeli dłużnik nie zapłaci jej w ciągu kilku dni, potwierdzi to, że jest to jedynie taktyka mająca na celu odwleczenie płatności w czasie.

4. Padł system

Należy zapytać jak często się to zdarza oraz jak długo może potrwać awaria. Jeżeli jest to faktyczny problem, dłużnik powinien mieć możliwość dokonania płatności ręcznie. 

5. Czekamy na płatność od naszego kluczowego klienta

Radzimy zweryfikować dane ich Klienta oraz to, kiedy spodziewają się płatności. Dłużnik powinien zaproponować gwarancję bankową lub innego rodzaju poręczenie. Najlepiej jest zażądać tego od dłużnika oraz dowiedzieć się ile mogłoby to potrwać.  

 

 

Inne treści / informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Monitoring należności

Produkt

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

International Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.